4,9/5 sterren van 145+ reviews op Google

Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Een veelgehoord misverstand is dat een officiële feestdag voor werknemers automatisch een wettelijk bepaalde vrije dag betekent. Er is namelijk geen wet waarin is vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn. Dit kan ook niet omdat het in sommige sectoren – zoals bijvoorbeeld de zorg – onvermijdelijk kan zijn op een feestdag te werken. De hoofdregel is dat Goede Vrijdag geen recht geeft op een vrije dag, tenzij in de cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement andere afspraken staan.
Staat het in de cao of arbeidsovereenkomst dat werknemers vrij zijn op Goede Vrijdag, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Of er toeslagen of andere regelingen gelden voor het werken op feestdagen, staat ook in de cao of arbeidsovereenkomst en verschilt mogelijk per feestdag.
Veel werknemers moeten op Goede Vrijdag gewoon aan het werk. Staat het zwart-op-wit dat werknemers vrij zijn op Goede Vrijdag, dan moet de werkgever ook het loon doorbetalen. Of er toeslagen of andere regelingen gelden voor het werken op feestdagen, staat ook in de cao of arbeidsovereenkomst en verschilt mogelijk per feestdag.
Geldt er voor een organisatie geen cao of staat er in de cao niets over het vrij geven op Goede Vrijdag of andere feestdagen, dan heeft de werkgever op dit vlak in principe geen verplichtingen tegenover werknemers (op voorwaarde dat er niets anders is afgesproken). Wel kan een werknemer op Goede Vrijdag zelf een vakantiedag opnemen. Ook kunnen werkgevers Goede Vrijdag als verplichte vrije dag aanwijzen. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook vaak op de vrijdag na Hemelvaart. Voor alle werknemers die normaal gesproken op deze vrijdag zouden werken, wordt dan verplicht één dag van het vakantiesaldo afgeboekt.