058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Review Widget

2 euro per thuiswerkdag vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers hun thuiswerkende medewerkers een vergoeding van maximaal twee euro per dag geven. De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Zo hoeft de werkgever niet per werkdag bij te houden welke vergoeding hij toekent. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast.

Let op: in deze forfaitaire vergoeding is geen rekening gehouden met thuiswerkgerelateerde kosten die al met toepassing van een andere gerichte vrijstelling onbelast kunnen worden vergoed, zoals kosten van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur en voorzieningen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Vrije ruimte werkkostenregeling terug naar 1,7 procent in 2022

Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan jouw werknemers geven. Je mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten.

In 2020 heeft het toenmalige kabinet, na de uitbraak van het coronavirus, een verruiming (van 1.7% naar 3% tot € 400.000) van de vrije ruimte ingevoerd.

Dit besluit was bedoeld om werkgevers wat meer ruimte te geven zodat zij, op een onbelaste wijze, gehoor konden geven aan de behoeften van de medewerkers in de nieuw ontstane thuiswerksituaties. Deze verruiming is in 2021 doorgezet. Vanaf 2022 zal dit weer worden teruggeschroefd naar 1,7%.

Aanvraag eigenrisicodragerschap vóór 1 oktober 2021

Werkgevers die per 1 januari 2022 eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de WGA en/of ZW, moeten zorgen dat het aanvraagformulier vóór 1 oktober 2021 ontvangen is door de Belastingdienst. Dat geldt ook voor werkgevers die het eigenrisicodragerschap willen beëindigen. Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk dat je zowel het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd indient.

Met de aanvraag ERD ZW stuur je de schriftelijke afspraken over de verzuimbegeleiding mee. In plaats van de schriftelijke afspraken kan de werkgever ook het ‘Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)’ gebruiken.

Een werkgever kan het ERD aanvragen of beëindigen op 1 januari of op 1 juli. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum door de Belastingdienst ontvangen zijn.

Startende werkgever
Er geldt een uitzondering voor startende werkgevers. Voor hen kan het eigenrisicodragerschap ingaan op het moment dat zij werkgever worden. Daarvoor geldt de datum van indiensttreding van de eerste werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De werkgever meldt zich aan bij de Belastingdienst en stuurt de aanvraag ERD mee.

De formulieren vind je op de website van de Belastingdienst:

Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA
Garantieverklaring bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA
Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW
Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

Stuur de formulieren op naar:
Belastingdienst/Limburg/ERD
Postbus 4486
6401 CZ Heerlen

Meer informatie over het eigenrisicodragerschap lees u in paragraaf 7.7 Handboek Loonheffingen en op uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodragers.

Per 1 januari 2022 wijzigt de pensioenregeling van StiPP

Op 1 januari 2022 wijzigt de pensioenregeling van StiPP. De wachttijd voor deelname aan de pensioenregeling van StiPP wordt verkort van 26 weken naar 8 weken. Daarnaast verandert het pensioengevend salaris.

Wachttijd deelname Basisregeling wordt verkort
Vanaf 1 januari 2022 gaat een werknemer na 8 weken voor dezelfde werkgever gewerkt te hebben pensioen opbouwen in de Basisregeling. Werknemers gaan hierdoor eerder pensioen opbouwen bij StiPP. Werknemers die op 1 januari meer dan 8 weken, maar minder dan 26 weken hebben gewerkt, starten per 1 januari 2022 direct met pensioen opbouwen in de Basisregeling. Werknemers die in 2022 de 8 weken wachttijd bereiken, gaan vanaf dat moment pensioen opbouwen. Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basis- of Plusregeling van StiPP verandert er niets door de verkorte wachttijd.

Aanpassing pensioengevend salaris
Een werknemer bouwt over een deel van zijn loon pensioen op. Dit wordt het pensioengevend salaris genoemd. Dit pensioengevend salaris wijzigt per 1 januari 2022. Het gaat beter aansluiten op het loon dat wordt doorgegeven voor de werknemersverzekeringen. Deze wijziging geldt zowel voor de Basis- als voor de Plusregeling.

Bron: StiPP.

Betere conditie en fiscale voordelen? Neem een fiets van de zaak!

Het rijden op een (elektrische) fiets van de zaak is sinds 2020 fiscaal een stuk aantrekkelijker.

Voor een fiets van de zaak geldt, net als bij een leaseauto, een forfaitaire bijtelling voor privégebruik. Dat betekent dat werkgevers geen administratie meer hoeven bij te houden voor ter beschikking gestelde fietsen. Bij een ter beschikking gestelde fiets, is de fiets het eigendom van de werkgever.

De regeling houdt in dat er jaarlijks 7 procent van de waarde van de adviesprijs van de door jou ter beschikking gestelde fiets bij het belastbaar inkomen van de betreffende werknemer komt. Dit betekent dat de fiets de medewerker hooguit enkele tientallen euro’s per maand kost.

Vergoeden via de werkkostenregeling
Een fiets van de zaak kan belastingvrij worden verstrekt. De waarde van de fiets valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. In 2021 is dit verhoogt naar 3%.

Tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar wordt de vergoeding niet getoetst op gebruikelijkheid. Boven dat bedrag moet dat wel. Dit is van belang als je (duurdere) e-bikes wil vergoeden. Boven de grens van € 2.400 loop je het risico dat de vergoeding niet gebruikelijk is. De werkkostenregeling kan dan niet worden toegepast en zal dit bij de werknemer moeten worden belast als loon in natura.

Cafetariaregeling
Het is nog steeds mogelijk om een cafetariaregeling te gebruiken voor het verstrekken van een fiets. De werknemer ruilt een deel van zijn brutoloon, zoals (de waarde van) overuren of een bonus, in voor de verstrekking van de fiets. De waarde van de fiets moet echter wel worden aangewezen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Door de toepassing van de cafetariaregeling bespaart de werkgever de kosten van het brutoloon en de premies werknemersverzekeringen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op via info@salariszaken.nl.

Salarisverwerking mét back-up voor ADB Administratieve Dienstverlening

ADB Administratieve Dienstverlening verzorgt onder andere de boekhouding, btw-aangiftes en jaarrapporten voor grote en kleine klanten. Daarnaast zorgt eigenaar Alien ook dat de salarissen bij een stuk of 12 klanten op tijd en correct worden uitbetaald. Sinds een aantal maanden doet ze dit samen met Salariszaken. Hoe die samenwerking verloopt? Daar vertelt Alien je graag meer over.

De uitdaging
Hoewel Alien haar bedrijf al jarenlang met plezier runt, is ze ondertussen ook bezig met een ander project: “En we hopen dat dat project over een jaar of 5 onze belangrijkste bron van inkomen is. Het verwerken van de salarissen voor mijn klanten is bovendien erg tijdrovend, dus dacht ik al langer na over ondersteuning bij dit deel van mijn werk. Een paar maanden geleden kwam ik in contact met Salariszaken. Ze vroegen of ze eens langs mochten komen om wat zaken te bespreken, en toen kwamen we er eigenlijk al snel op uit dat we de salarisverwerking voortaan samen zouden oppakken. De belangrijkste reden daarvoor? De regelgeving rondom salarissen verandert razendsnel. Daarnaast zijn mijn klanten in allerlei branches actief, waaronder een aantal heel ingewikkelde. Het was bijna niet meer te doen om alle regelgeving bij te houden en door te voeren!”

Onze oplossing
Alien wilde wel zelf verantwoordelijk blijven en een groot deel van het werk doen, dus gingen we de de salarisadministratie samen doen. We zijn er trots op dat we altijd flexibel kunnen zijn en maatwerk kunnen leveren. Alien gaf bij ons aan wat ze graag zelf wilde blijven doen en waar ze ondersteuning bij wilde, en zo geschiedde. Alien: “De overstap was snel geregeld, al was het best even pittig dat dat precies in de drukste tijd van het jaar viel. Daar konden we allebei niet veel aan veranderen, maar ik moet ook zeggen dat Salariszaken me daar prima doorheen geloodst heeft. Ze hebben echt hun best gedaan om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen, en dat is ook gelukt.”

Het was duidelijk dat Alien minder tijd wilde besteden aan het uitvogelen van de regelgeving rondom salarissen. Dat ligt daarom nu bij ons, dat is per slot van rekening ons werk. Alien verloont nog steeds zelf, voert de uren in, voert nieuwe medewerkers op en doet de salarisrun. Op de achtergrond controleren wij de gegevens, zorgen we voor de juiste inrichting van het systeem en checken we dat alles voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Samen zorgen we ervoor dat alles op rolletjes verloopt.

Het resultaat
Wat Alien deze samenwerking vooral oplevert? “Een hele hoop tijdwinst! Ik hoef niet continu van alles na te zoeken of bij de Belastingdienst te checken of alles goed gaat. Salariszaken is in dat opzicht echt mijn steunpilaar geworden: ik vertrouw ze volledig. Het is gewoon erg prettig dat je een expert hebt die over je schouder meekijkt.”

Wil je meer weten over het maatwerk dat we kunnen bieden bij het verwerken van salarissen? Neem dan gerust eens contact met ons op!

Team OSWO organiseert online congres IKV

De Belastingdienst/team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) houdt op donderdag 14 oktober 2021 een online nazomercongres voor softwareontwikkelaars en salarisprofessionals. Dit congres gaat over de wijzigingen in het begrip inkomstenverhouding (IKV) per 1 januari 2023. Op het congres treden sprekers op van het ministerie van Sociale Zaken, UWV en Belastingdienst.
 
Het programma
Aan het programma wordt nog gewerkt. Onderstaande onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:
 • Wat gaat veranderen in het begrip IKV?
 • Waarom zijn deze veranderingen nodig?
 • De relatie tussen arbeidsrecht en het begrip IKV.
 • De gevolgen van de wijzigingen voor de aangifte loonheffingen.
 • Waar moet je op letten in de salarisadministratie?
 • De relatie tussen aangiftesoftware en HR-software.

Vragen en antwoorden
Tijdens de presentaties kun je in de online-omgeving vragen stellen aan de sprekers. Die vragen worden – voor zover de tijd dat toelaat – beantwoord na afloop van de presentatie. Alle gestelde vragen worden binnen 14 dagen na het congres uitgeschreven en van een antwoord voorzien. OSWO verzendt deze naar alle deelnemers aan het congres.
 
Datum en tijd
Het nazomercongres start op donderdag 14 oktober 2021 om 10.30 uur en sluit om 15.00 uur. Inloggen is mogelijk vanaf 10.15 uur.
 
Aanmelding
Deelname aan het nazomercongres is alleen mogelijk na aanmelding. Je kan je aanmelden tot en met donderdag 7 oktober 2021 via oswo.aanmelden@belastingdienst.nl. Vermeld in de mail de volgende informatie:
 • voor- en achternaam
 • naam van de organisatie 
 • functie
 • e-mailadres
 • telefoonnummer.
Bovenstaande gegevens gebruikt OSWO om u na afloop van het congres de vragen en antwoorden toe te sturen. OSWO bewaart de gegevens om u in de toekomst uit te nodigen voor nieuwe congressen. Als je niet wilt dat OSWO jouw gegevens voor dit doel bewaart, kunt je dat aangeven in de e-mail.
 
Kort voor het congres ontvang je de presentaties in pdf-formaat en een link waarmee je op donderdag 14 oktober 2021 kunt inloggen bij het nazomercongres.

Maak snel overeenkomsten met de template builder

Tot op heden is het bij de meeste salarispakketten pas mogelijk om medewerkers in het systeem toe te voegen nadat contracten getekend zijn. Met Nmbrs® HR workflows kan dit al vanaf het eerste contactmoment. Het stelt werkgevers in staat de gehele employee journey efficiënter in te richten en alle processen – van sollicitatiebrief tot en met afscheidsdiner – vanuit één plek te beheren. Vanuit een HR workflow is het met de nieuwe tool mogelijk een planning te maken, die onder te verdelen in taken en die weer toe te wijzen aan bijvoorbeeld HR-teamleden en/of de medewerker zelf.

Ook heb je de mogelijkheid om Microsoft Word sjablonen te ontwerpen die worden gevuld met gegevens van de nieuwe werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst. Zo hoef je gegevens maar 1 keer in te vullen!

Deze functionaliteit is voor klanten van Salariszaken gratis beschikbaar! Nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust contact op!

Korte impressie:

Nieuwe rubrieken in de loonaangifte vanaf 2022

Steeds vaker spreken werkgevers met vakbonden of OR een individueel keuzebudget (IKB) af waar ook vakantiebijslag en een dertiende maand onderdeel van zijn. Een werkgever reserveerde voorheen apart voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering of andere op te bouwen loonbestanddelen en betaalde de opgebouwde bedragen op vaste momenten aan de werknemer uit. Op basis van een IKB-afspraak bouwt een werknemer periodiek een percentage van het loon op in een zogenoemd keuzebudget. De werknemer kiest dan zelf het moment van uitbetalingen of besteding van een deel voor fiscaal vrijgestelde of onbelaste doelen (zoals opleiding, fiets, vrije tijd).

Problemen voor dagloonvaststelling en inkomstenverrekening
De werkgever verantwoordt in de loonaangifte nu nog alleen de uitbetaling als fiscaal loon of loon Wfsv uit het keuzebudget, als onderdeel van het loon LH/PH/SV. In de loonaangifte en in de polisadministratie is geen aparte rubriek voor de opbouw van of de opname uit een keuzebudget opgenomen.

Daardoor kan UWV niet vanuit de polisadministratie rekening houden met de regelmatige opbouw. De momenten van opname uit een keuzebudget zijn namelijk ongelijkmatig verspreid over het jaar. Het gevolg is dat bij de dagloonvaststelling een in de referteperiode opgebouwd bedrag door een ongelijkmatige opname uit een keuzebudget, soms net buiten de referteperiode valt. Of dat opnames juist in de referteperiode vallen, waarbij de opbouw buiten de referteperiode lag.

Daarom is besloten om met ingang van 1 januari 2022 twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte en polisadministratie op te nemen waarin onder andere opbouw van respectievelijk opname uit keuzebudgetten worden opgenomen.

De subisidie praktijkleren kan vanaf 2 juni 2021 worden aangevraagd

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden om mensen zo een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt te geven? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie draagt bij in de kosten voor de begeleiding van een leerling. De subsidie voor het studiejaar 2020-2021 kan je aanvragen van begin juni tot en met 16 september 2021 tot uiterlijk 17.00 uur. De voorwaarden per onderwijscategorie vind je op deze pagina.

De maximale subsidie is € 2.700 per studiejaar, maar dat is niet gegarandeerd. Na 16 september a.s. besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Wanneer er meer aanvragen zijn ingediend, dan er op basis van de regeling gesubsidieerd kan worden, wordt de subsidie naar rato berekend.

Aanvraag indienen
Om een aanvraag in te dienen heb je als werkgever een eHerkenning nodig. Salariszaken beschikt over een eHerkenning en kan deze aanvraag namens jouw bedrijf verzorgen. De kosten bedragen € 65,- exclusief btw per aanvraag. Indien je gebruik wilt maken van onze diensten, vul dan onderstaand formulier in.

[contact-form-7 id=”11442″ title=”Subsidie-aanvraag”]

 

Case: een efficiënte salarisverwerking bij Peter Hector Administratie en Advies

Joey van Loon is mede-eigenaar van Peter Hector Administratie en Advies. Daar is hij verantwoordelijk voor de salarisadministratie, vooral van bedrijven in het mkb, directeur-grootaandeelhouders en klanten in de detailhandel. Begin dit jaar hebben ze de overstap gemaakt naar het online pakket van Salariszaken, omdat ze graag efficiënter wilden gaan werken. En dat is gelukt!

De uitdaging
Joey vertelt waarom de overstap onvermijdelijk was: “We werkten tot begin dit jaar met een offline pakket. Best wel overzichtelijk, je betaalt 1 keer per jaar voor je licentie en verder doe je gewoon wat je altijd doet. Naast het feit dat we met een online pakket efficiënter kunnen werken, zochten we ook naar een partij die ons verder kon ondersteunen. Een partij die de boel draaiend houdt bij ziekte of uitval, en een partij die administraties onder complexe cao’s kon overnemen. We kwamen uit bij Salariszaken, en zijn sinds begin dit jaar overgestapt.”

Onze oplossing
Voor de wat kleinere administratie- en advieskantoren, zoals Peter Hector Administratie en Advies, is loonverwerking een extra service. Logisch dat je dat proces zo efficiënt mogelijk wilt inrichten. Joey gaf aan dat ze wel graag zelf de touwtjes in handen hebben, wat perfect mogelijk is met ons pakket. Omdat we in de cloud werken, kunnen we ook bijspringen als dat nodig is. En met die complexe cao’s zit het ook wel goed: salarisadministratie is waar we goed in zijn, dus houden we alle veranderingen in cao’s nauwkeurig bij.

Joey: “Overstappen op een nieuw pakket doe je logisch gezien aan het begin van het kalenderjaar. Dat is ook een erg drukke tijd, maar eigenlijk is de overstap heel soepel verlopen. De verloning ging direct goed, en onze klanten waren na de eerste maand eigenlijk ook helemaal gewend aan de nieuwe situatie. Het is ook erg fijn dat Salariszaken ons helpt met de 2 complexe administraties. De veranderingen in de cao’s waren simpelweg niet meer bij te houden. De klant kan ons nog steeds bellen en we hebben inzicht in de gegevens, dus het is een echte win-winsituatie.”

Het resultaat
Dankzij onze oplossing zou de salarisverwerking een stuk efficiënter moeten verlopen. Wat merkt Joey daar al van? “We zijn pas net overgestapt, dus nu gaat er veel tijd zitten in het invoeren van alle gegevens. Maar het is al wel duidelijk dat de loonverwerking véél sneller gaat. Eerder moesten we voor elke klant een pdf opslaan en mailen, nu drukken we op 1 knop. Ik weet zeker dat, zodra alle gegevens in het systeem staan, Salariszaken ons een hoop tijd bespaart!”

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de tweede versie van het Handboek Loonheffingen gepubliceerd. Ten opzichte van de eerste versie van 2021 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo is de verlenging van diverse coronamaatregelen rondom de loonheffingen tot en met 30 september opgenomen en worden de gevolgen van de Brexit voor de sociale zekerheid uitgelegd.

De nieuwste uitgave van het Handboek bevat ook een nieuw hoofdstuk. Hierin geeft de Belastingdienst toelichting op een aantal rubrieken van de aangifte loonheffingen, waaronder adresgegevens, het personeelsnummer en de contracturen per week. Het hoofdstuk is nog niet compleet: de toelichting van een aantal rubrieken volgt in de volgende uitgave van het Handboek, die naar verwachting in oktober 2021 uitkomt.