4,8/5 sterren van 100+ reviews op Google

Belastingplan 2023: de belangrijkste Salariszaken op een rij

Het pakket Belastingplan 2023 is op 20 september 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin is een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Tegelijkertijd wordt met dit pakket werken lonender, door de lasten op arbeid en de lasten op vermogen meer in balans te brengen.

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de salarisadministratie op een rij gezet:

  • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog naar € 0,21 per kilometer.
  • Het minimumloon stijgt per 2023 met ruim 10 procent. De verhoging van het minimumloon komt eerder en gaat verder dan aangekondigd in het coalitieakkoord.
  • De vrije ruimte van de WKR over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom gaat omhoog met 0,22%-punt naar 1,92%.
  • De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2023 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk van 6,75% naar 6,68%. Ook deze werknemersbijdrage daalt per 2023 en gaat van 5,50% naar 5,43% .
  • Per 2025 wil het kabinet enkele wijzigingen aanbrengen in het systeem van de loonkostenvoordelen (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV).
  • Het kabinet stelt wil de toepassing van de 30%-regeling te beperken. De regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot maximaal de ‘Balkenendenorm’, die zal in 2023 € 223.000 bedragen.
  • De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt hoogstwaarschijnlijk van € 2,- naar € 2,13.
  • De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2022 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. Dat was al bekend. In 2023 blijft de korting 6%-punt, zodat de bijtelling ongewijzigd 16% blijft.
  • Een uitzonderingsregeling voor de beloning van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups verdwijnt vanaf 2023. De regeling wordt volgens het kabinet nauwelijks gebruikt.

Als je vragen hebt over bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?