Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd

Je kunt de 1e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ downloaden. In de nieuwsbrief vind je informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

In deze uitgave vindt je informatie over de volgende onderwerpen:

  • renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
  • gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
  • gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
  • voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
  • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Download de nieuwsbrief hier.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?

Ger de Jager RPP

Adviseur