4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen.
Om te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat er hoger uitgekomen wordt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er een zogenaamd verrekeningspercentage. Een soort correctiefactor om de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aan te laten sluiten. Het percentage wordt opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het ‘standaard tarief’ en het ‘verrekeningspercentage’.

Percentages

In de tabellen van 2018 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren.
Zie kolom “verrekeningspercentage loonheffingskorting” in onderstaande tabel:
Met een inkomen tussen de € 20.143 en € 133.232 betaalt men meer belasting over bijzondere beloningen.
Voor de lagere inkomens is een uitzondering gemaakt. Mensen met een inkomen tussen € 6.512 en € 10.226 bruto betalen 1,76% minder.
En indien men tussen € 10.226 en € 18.937 bruto verdient, dan is het verrekeningspercentage van 28,06% van toepassing. Voor deze groep komt het percentage bijzonder tarief op 8,49% uit.

tabel bijzondere beloningen
Klik op de afbeelding om de tabel te openen.
Wij passen de bijzondere tarief percentages automatisch toe naar aanleiding van het fiscaal jaarloon vorig jaar.