4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Privacyverklaring van Salariszaken B.V.

We doen er alles aan om je privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te behouden. We houden ons dan ook aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring kun je per situatie lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook lees je hoe lang we je persoonsgegevens bewaren, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat je rechten zijn. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@salariszaken.nl.

Als je contact met ons opneemt
Via het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of informatie over onze diensten aanvragen. Je kunt ons ook een e-mail sturen of ons bellen. We hebben voor ons contact met jou je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Deze gegevens bewaren we totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Het kan ook zijn dat je naar aanleiding van ons contact klant bij ons wordt.

Als je klant bij ons wordt
Word je klant bij ons, dan leggen we in ieder geval je naam, geslacht, geboortedatum, (factuur)adres, betaalgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres vast. We hebben deze gegevens nodig om je een offerte te sturen, een overeenkomst met je aan te gaan en voor je uit te voeren en om je een of meer facturen te sturen.

Van de Belastingdienst moeten we een administratie bijhouden. Volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten we onze administratie, met jouw persoonsgegevens, 7 jaar bewaren. Na deze periode verwijderen we binnen 1 jaar al je persoonsgegevens.

Als je je op onze nieuwsbrief abonneert
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan periodiek een e-mail met informatie en nieuws over ons en ons vakgebied. Ook blijf je via onze nieuwsbrief op de hoogte van onze producten en diensten. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen we om je bedrijfsnaam, naam en e-mailadres. Via het aanmeldproces geef je ons uitdrukkelijk toestemming om deze persoonsgegevens van jou te verwerken.

Elke nieuwsbrief heeft een afmeldlink.

Je gegevens bewaren we totdat je je hebt afgemeld.

Deelnemen aan een cursus of videobel-bespreking
We organiseren wel eens online cursussen, trainingen en videobel-besprekingen. Je kunt je hiervoor aanmelden. Bij je aanmelding vragen we je om je voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door te geven. Vooraf of na afloop van de cursus of training kunnen we je een verslag, presentatie, cursusmateriaal toesturen en/of een korte enquête sturen.

We bewaren je persoonsgegevens totdat de cursus, training of videobel-bespreking is afgerond. Daarna verwijderen we ze.

Solliciteren voor een baan bij ons
Je kunt solliciteren op een van onze openstaande vacatures of je kunt solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Ook voor een stage ben je bij ons van harte welkom. Hiervoor vragen we je de nodige persoonsgegevens te verstrekken, waaronder je (voor)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, cv, kopieën van je diploma’s en certificaten, en je (motivatie)brief.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is het (mogelijk) aangaan van een overeenkomst.

Screening
Een onderdeel van de procedure kan screening zijn. Dit houdt in dat we openbaar toegankelijke informatie over jou online opzoeken, zoals je social media-profiel(en). We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Natuurlijk bespreken we de bevindingen altijd met jou. We wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening.

Na afloop van de procedure
Kom je bij ons in dienst of start je bij ons je stage? Dan verwerken we de persoonsgegevens die wetgeving van ons eist. Treed je niet bij ons in dienst of kom je niet je stage bij ons lopen? Dan bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Met jouw toestemming – om bijvoorbeeld je gegevens in portefeuille te houden voor een toekomstige vacature of stageplaats – bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

Cookies die onze website gebruikt
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen we je een melding met uitleg over de cookies. Hierin kun je ook aangeven welke cookies je wil laten plaatsen op je computer, tablet, mobiele telefoon, chromebook, etc.

Via onze cookiebanner kun je altijd je voorkeuren voor het plaatsen van cookies aanpassen en je toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken.

Onze website plaatst drie soorten cookies:

a. Noodzakelijke/technische cookies
Zonder deze cookies weet onze website niet goed wat hij moet doen

b. Analytische cookies
Als je onze website bezoekt, houden we je algemene bezoekgegevens bij. Wat we precies bijhouden, hangt af van de instellingen van je browser of het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Stuurt je browser of het apparaat je IP-adres mee, of informatie over je apparaat, besturingssysteem of het tijdstip waarop je onze website hebt bezocht? Dan gebruiken we die gegevens voor de statistieken van onze website en om onze website gebruiksvriendelijker te maken.

Via deze gegevens zien we hoe vaak en wanneer onze website bezocht wordt en welke pagina’s. Maar we registreren niet wie de bezoekers zijn. Alle gegevens worden zo veel mogelijk versleuteld en anoniem verwerkt.

We gebruiken Google Analytics voor analytische doeleinden. Voor de bewaartermijn zijn we afhankelijk van de bewaartermijn van Google; die is maximaal 50 maanden. Door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren, kun je voorkomen dat je site-activiteit zichtbaar is in Google.

Analytics privacyvriendelijk ingesteld
We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Dat wil zeggen dat we via deze online diensten geen persoonsgegevens van jou verwerken. Daarom hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de cookies door Google Analytics op jouw server en andere apparaten (tablet, mobiele telefoon, chromebook).

Om jouw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:

● we hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met Google Inc.;
● we hebben het laatste octet van jouw IP adres gemaskeerd;
● we hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet.

In onze cookieverklaring leggen we uit wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn

c. Marketing- en advertentiecookies
Via ons YouTube-kanaal plaatst onze website marketing- en advertentiecookies op jouw computer. Wie ontvangen jouw gegevens? Je persoonsgegevens delen we niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Voor onze bedrijfsvoering delen we bijvoorbeeld je gegevens met de hoster van onze website, webbouwer, leveranciers van de (HRM-)administratie- en boekhoudpakketten, Google Analytics, Google Review, Google Ads en extern ingehuurde professional(s). Dit zijn verwerkers. Met hen hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten. We verkopen je gegevens nooit door aan andere partijen.

We geven je persoonsgegevens nooit aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Marketing en reclame van Salariszaken
Via onze website kun je om informatie over onze dienstverlening vragen. Je geeft ons hiervoor dan uitdrukkelijk toestemming tijdens het aanmeldproces.

Als je klant bij ons bent, ontvang je ook regelmatig informatie, reclame en aanbiedingen van ons in je mailbox. Wij mogen dit dan doen omdat je klant bij ons bent.

Om je die informatie, reclame en aanbiedingen te kunnen toesturen, hebben we je (voor)naam, adres en e-mailadres nodig.

Wil je niet langer informatie, reclame en aanbiedingen van Salariszaken ontvangen? Meld je dan af via info@salariszaken.nl.

We bewaren je persoonsgegevens maximaal tot 6 maanden na je afmelding.

Afnemen van enquêtes/polls
We kunnen je vragen om een enquête of poll in te vullen. Het invullen van deze enquête/poll is niet verplicht en heeft als doel (de kwaliteit van) onze dienstverlening te verbeteren. Met jouw toestemming kunnen we je vragen om je (voor)naam en je e-mailadres. We bewaren je persoonsgegevens totdat de resultaten van de enquête/poll verwerkt zijn.

Een review geven
Tijdens of na afronding van onze overeenkomst kunnen we je om een review vragen. We vragen dan altijd eerst toestemming om je review, voorzien van je voornaam, achternaam en bedrijfsnaam, op onze website of op een van onze sociale mediakanalen te mogen plaatsen.

We vragen je ook om je e-mailadres. Je e-mailadres plaatsen we natuurlijk niet bij de review, maar gebruiken we alleen als we nog vragen hebben over je review en.

Locatiegegevens
We verzamelen gegevens over op welke plek je bent. We beveiligen je gegevens goed We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Onze website hebben we bijvoorbeeld versleuteld met een SSL/TLS certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden.

Daarnaast hebben we ook organisatorische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door jouw gegevens beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. We gebruiken op onze computers, laptops, mobiele telefoons en tablets gebruikersnamen, sterke wachtwoorden en login tokens. Ook hebben we onze verwerkers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst over de beveiliging en geheimhouding.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Deze rechten heb je
Als je wil, kun je altijd inzage krijgen in je persoonsgegevens die we van je verwerken en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Daarnaast mag je ons vragen om het vastleggen van je gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen het vastleggen van je gegevens.

Wil je van deze rechten gebruikmaken? Stuur dan een e-mail naar info@salariszaken.nl. We controleren wel eerst of het verzoek echt van jou komt.

Soms kun je zelf je persoonsgegevens wijzigen of verwijderen.

Niet eens met de (wijze van) verwerking van je persoonsgegevens?
Ben je het niet eens met hoe we je persoonsgegevens verwerken? Stuur ons dan een bericht via info@salariszaken.nl. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Je hebt altijd het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen via deze link.

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen
Van tijd tot tijd kunnen we deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie vind je altijd op onze website.

Dit zijn onze algemene contactgegevens
Salariszaken B.V.
Zuiderplein 43
8911 AP Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 – 203 8059
Contactpersoon: Sander Zijlstra
E-mail: info@salariszaken.nl
www.salariszaken.nl