4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Informeer werknemers tijdig over de vervaltermijn van vakantiedagen

In de wet staat op hoeveel vakantiedagen jij minimaal recht hebt. Dat is 4 keer je wekelijkse arbeidsduur. Bij een arbeidsduur van 40 uur per week heb je dus recht op 160 uur per jaar. Per 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd. De werkgever is verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en ze de kans te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten.
De werkgever kan werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Wel kan hij het aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door werk bij de werknemer weg te nemen, zodat hij de vrijheid ervaart om uren op te nemen. Uiteraard vraagt dit om goede interne afstemming, waarbij voor leidinggevenden een belangrijke rol is weggelegd.
Wettelijk gezien mag de werkgever collectieve vakantiedagen aanwijzen, maar dit moet in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Vaak is de vrijdag na Hemelvaart een geschikte dag. Dit jaar valt Koningsdag op een dinsdag, dus ook maandag 26 april kan een goede optie zijn. Bij een bedrijfsregeling is wel een akkoord van de werknemers nodig.