058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Review Widget

Werkwijzer Poortwachter geactualiseerd

Het UWV heeft een geactualiseerde versie van de ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd. Hierin lees je hoe het UWV de geleverde re-integratie-inspanningen beoordeelt in het 1e en 2e ziektejaar van een werknemer.

In deze versie is de tekst in hoofdstuk 6 over de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever aangepast. Daarnaast heeft het UWV de informatie over verlof uitgebreid in paragraaf 5.12.

In de werkwijzer vind je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Bekijk de ‘Werkwijzer Poortwachter‘ hier.