058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Review Widget

Percentages Zvw 2022 bekendgemaakt

De percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld voor 2022. Ook het maximum bijdrage-inkomen 2022 is bekend.

Het percentage voor de werkgeversheffing Zvw 2022 is 6,75%.
Voor de in te houden bijdrage Zvw 2022 is dit 5,50%.

Het maximum bijdrage-inkomen 2022 is € 59.706. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Meer informatie vind je in de Staatscourant op overheid.nl.