4,9/5 sterren van 150+ reviews op Google

Wet verhoging minimumloon aangenomen door Tweede Kamer

Begin 2024 heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% te verhogen. De Tweede Kamer heeft op 19 maart 2024 dit wetsvoorstel aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

De stijging staat los van een nog nader vast te stellen indexatie per 1 juli. Aangezien het nog niet bekend is hoeveel die indexatie zal zijn, is het nog niet duidelijk wat het minimumuurloon precies gaat worden. Indexatie van het minimumloon wil zeggen dat het aangepast wordt aan de economische omstandigheden, waaronder de inflatie.

UWV heeft 15 april uitsluitsel nodig over de hoogte van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024. De reden hiervan is de tijd die nodig is om de bedragen, die per 1 juli 2024 zullen gelden, correct in te regelen in de systemen. Dit zodat UWV per 1 juli uitkeringen met de juiste hoogte kan uitkeren.