4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 bekendgemaakt

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022 met 1,8%. Dat heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld in een regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd.

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, vanaf 1 juli 2022:

  • € 1.756,20 per maand (nu € 1.725,00)
  • € 405,30 per week (nu € 398,10)
  • € 81,06 per dag (nu € 79,62)

Er bestaat geen uniform wettelijk minimumuurloon. Dat komt omdat het uurloon per sector/cao kan verschillen. Het uurloon is afhankelijk van de normale arbeidsduur per week. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband vastgesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Meer informatie vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.