4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Subsidie praktijkleren vanaf juni aan te vragen!

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden om mensen zo een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt te geven? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie draagt bij in de kosten voor de begeleiding van een leerling. De subsidie voor het studiejaar 2018-2019 kan je aanvragen van begin juni tot en met 16 september 2019 tot uiterlijk 17.00 uur. 
De voorwaarden per onderwijscategorie vind je op deze pagina.
De maximale subsidie is €2.700 per studiejaar, maar dat is niet gegarandeerd. Na 16 september besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen.
Aanvraag indienen
Om een aanvraag in te dienen dien je als werkgever te beschikken over een certificaat met eHerkenning. Salariszaken beschikt over dit certificaat en kan deze aanvraag voor je verzorgen. De kosten bedragen € 50,- ex. btw per aanvraag. Indien je gebruik wilt maken van onze diensten, neem dan gerust contact op.
 

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen.
Om te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat er hoger uitgekomen wordt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er een zogenaamd verrekeningspercentage. Een soort correctiefactor om de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aan te laten sluiten. Het percentage wordt opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het ‘standaard tarief’ en het ‘verrekeningspercentage’.

Percentages

In de tabellen van 2018 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren.
Zie kolom “verrekeningspercentage loonheffingskorting” in onderstaande tabel:
Met een inkomen tussen de € 20.143 en € 133.232 betaalt men meer belasting over bijzondere beloningen.
Voor de lagere inkomens is een uitzondering gemaakt. Mensen met een inkomen tussen € 6.512 en € 10.226 bruto betalen 1,76% minder.
En indien men tussen € 10.226 en € 18.937 bruto verdient, dan is het verrekeningspercentage van 28,06% van toepassing. Voor deze groep komt het percentage bijzonder tarief op 8,49% uit.

tabel bijzondere beloningen
Klik op de afbeelding om de tabel te openen.
Wij passen de bijzondere tarief percentages automatisch toe naar aanleiding van het fiscaal jaarloon vorig jaar.