4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Aanvraag zorgbonus 2021 mogelijk

Het kabinet wil mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus geven voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen corona. Dit extra geld is bedoeld als teken van waardering. Zorgprofessionals die zich tijdens de coronapandemie extra hebben ingezet, kunnen in 2021 een netto zorgbonus ontvangen.

De bonusregeling verplicht de werkgevers om de zorgbonus vóór de uitbetaling aan hun eigen werknemers aan te wijzen als eindheffingsloon. De zorgbonus komt hiermee ten laste van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling en heeft op deze manier voor de werknemer geen gevolgen voor de heffing van de inkomstenbelasting, de premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Het kan voorkomen dat de bonus bij de werkgever (deels) als eindheffingsloon tegen 80% belast wordt. In dat geval betaalt het kabinet de verschuldigde eindheffing ook uit de bonusregeling.

Voor niet-werknemers, zoals zelfstandigen en extern ingehuurd schoonmaakpersoneel, wijst een werkgever de bonus ook aan als eindheffingsbestanddeel. Hiervoor is de bestaande eindheffingsregeling voor de verstrekkingen aan derden uitgebreid. Het eindheffingstarief is 75%: gelijk aan het tarief dat geldt voor een verstrekking van meer dan € 136 aan niet-werknemers.

Werkgevers vragen zorgbonus aan via DUS-i
Zorgaanbieders (werkgevers) kunnen de bonus van dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen bij DUS-i. Zij dienen de aanvraag in voor hun eigen medewerkers en voor derden, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Zzp’ers en uitzendkrachten kunnen de bonus niet voor zichzelf aanvragen. In het laatste kwartaal van 2021 ontvangt de zorgaanbieder de zorgbonus als een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De zorgaanbieder moet de bonus vervolgens binnen 5 maanden aan de zorgprofessionals uitbetalen.

Bron: Rijksoverheid.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?