4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Akkoord bereikt over horeca-cao: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Deze loopt tot en met 2023.

De belangrijkste resultaten in het kort:

  • een looptijd van de cao vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023;
  • een loonsverhoging van 3,4 procent per 1 april 2022 en 2 procent per 1 januari 2023, voor vakkrachten beneden het eindloon;
  • een loonsverhoging van 2 procent per 1 april 2022 en 2 procent per 1 januari 2023 voor vakkrachten boven het eindloon (24 maanden in dienst);
  • lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Daarmee gaan de lonen van jongeren tot 21 jaar 10 tot 20 procent omhoog.
  • loongebouw met treden met daarin verwerkt een jaarlijkse periodiek van 2 procent bij voldoende functioneren
  • per 1 januari 2023 een individueel keuzebudget van 150 euro per jaar voor eigen ontwikkeling
  • betere balans werk en privé door onder andere een betere regeling min- en plusuren en een rooster dat minimaal drie weken van tevoren bekend gemaakt moet worden.

Meer aandacht voor werk en privé balans
Het dienst- en werkrooster moet voortaan ten minste drie weken van te voren bekend zijn. In dit rooster, dat rekening houdt met een gemiddelde vijf-daagsewerkweek, wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig twee aaneengesloten wekelijkse rustdagen. De werknemer heeft voortaan in ieder geval eenmaal in de twee weken recht op ten minste twee aaneengesloten rustdagen. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn, blijft van toepassing. De tijd- voor-tijd als compensatie voor het werken op een feestdag moet voortaan binnen drie maanden zijn gerealiseerd. Als dat niet kan, volgt 50 procenttoeslag. Voorheen was dit zes maanden.

Bron: FNV Horeca

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?