4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Automatisering van de salarisverwerking een verrijking of bedreiging?

Door verdergaande automatisering en robotisering dreigen er steeds meer beroepen te verdwijnen. Voor sommige sectoren kan dat banen kosten; in andere levert dat mogelijk arbeidsplaatsen op.

Feit is dat werkgevers en werknemers zich aan de nieuwe realiteit zullen moeten aanpassen. Dit geldt zeker ook voor het vakgebied van de salarisadministrateur/-adviseur. Juist dit vakgebied zou de nieuwe technologie niet moeten afwijzen of vrezen maar juist moeten omarmen.

Verdergaande automatisering betekent namelijk geen verlies van functie, deze wordt juist aantrekkelijker. Het klassieke ‘inklopwerk’ wordt door de verdergaande automatisering meer en meer overgenomen maar de vraag naar en het kunnen inzetten/toepassen van specifieke kennis van de salarisadministrateur neemt alsmaar toe. De functie evolueert, gestimuleerd door de automatisering, dan ook steeds meer van salarisadministrateur naar -adviseur. En dat is naar onze mening een goede ontwikkeling!

Bovendien is de vraag naar een goede salarisadministrateur/-adviseur vooralsnog groter dan het aanbod. Daar komt bij dat toenemende complexiteit van het vakgebied en de raakvlakken met andere functies vergaande eisen stellen aan de kennis en kunde van de salarisadministrateurs/-adviseurs. Niet alleen vakinhoudelijk, maar juist ook op het gebied van complex cognitieve, sociale en technologische vaardigheden. En die kennis en kunde wil je vooral inzetten waar het er op dat moment het meest toe doet.

Werk verandert, softwareoplossingen volgen
Het optimaal inzetten van capabele salarisadministrateurs/-adviseurs begint bij het wegnemen van handelingen die je kunt automatiseren of door iemand anders kunt laten doen. Wat je in ieder geval wilt voorkomen is dat je een zelfde handeling meerdere keren (op verschillende plekken) moet vastleggen. Een voorbeeld hiervan is het muteren van de periodieke mutaties. Die wil je slechts één keer vastleggen. Met een goede applicatie voorkom je dubbele handelingen maar ook dat er onnodige fouten worden gemaakt.

Een salarisadministrateur/-adviseur voegt waarde toe door kritisch te kijken naar de ontwikkelingen en processen binnen de organisatie, te adviseren over het wel of niet inzetten van flexibele krachten, te beoordelen of complexe berekeningen juist worden uitgevoerd en dergelijke. Hij is bij uitstek de persoon (met helikopterview) die continu de balans zoekt tussen de mogelijkheden overeenkomstig wet- en regelgeving en wat goed is voor de organisatie en medewerker.

Oplossing van Salariszaken
Binnen Salariszaken werken wij al een aantal jaren met de oplossing van Nmbrs®. Een erg vooruitstrevende applicatie waarmee zeer efficiënt en effectief gewerkt kan worden. Een kleine opsomming hiervan is:

  • mutaties worden aan de bron slechts één keer vastgelegd;
  • organisaties, medewerkers en, indien gewenst, derden kunnen volledig AVG proof toegang tot de applicatie krijgen;
  • van belangrijke (afgehandelde) processen worden geautomatiseerde signalen verstuurd;
  • op eenvoudige wijze kan met andere applicaties worden gecommuniceerd (API).

Allemaal met als doel de administratieve processen te automatiseren zodat de focus meer en beter op de kwaliteit van de administratie ligt. Daarnaast hebben onze medewerkers jarenlange ervaring in het vakgebied en zijn zij uitstekend geschoold om de gevraagde vaardigheden in de praktijk te kunnen toepassen. Om dit te kunnen borgen zijn allen bij het NIRPA ingeschreven.

Geïnteresseerd in onze oplossing en mogelijkheden? Klik hier voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via info@salariszaken.nl of 088-5812333.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?