4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Eigenrisicodragerschap per 1 juli uiterlijk 31 maart aanvragen

Werkgevers kunnen twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Werkgevers die vanaf 1 juli 2024 eigenrisicodrager willen worden, moeten uiterlijk 31 maart 2024 een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Dit geldt voor alle werkgevers, die eigenrisicodrager kunnen worden voor zowel de WGA-premie als de ZW-premie.

Eigenrisicodrager worden houdt in dat de werkgever ervoor kiest om zelf verantwoordelijk te blijven voor (voormalige) werknemers waarvoor de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte niet meer van kracht is. Hierbij neemt de werkgever grotendeels de rol van het UWV over. Deze keuze wordt meestal gemaakt om controle over het ziekteverzuim te behouden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van deze werknemers.

Het aanvragen van het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet biedt werkgevers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen van zieke werknemers. Dit betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de Ziektewetuitkeringen aan werknemers die ziek uit dienst gaan. Eigenrisicodragerschap voor de WGA houdt in dat een werkgever verantwoordelijk wordt voor WGA-uitkeringen aan werknemers die na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard. Hierbij draagt de werkgever zowel de kosten als de re-integratie-inspanningen, in plaats van het UWV.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?