4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 47.000

De gebruikelijk loon regeling geldt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die in dienst is bij zijn eigen BV en werkzaamheden voor deze BV verricht. Voor deze werkzaamheden dient de dga een zogenaamd gebruikelijk loon te ontvangen.
Het gebruikelijk loon bedraagt in 2021 minimaal € 47.000. Een dga mag zichzelf wel een lager salaris geven, maar dan moet hij aannemelijk maken dat een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ ook een lager loon heeft. Dit is dus een vergelijkbare werknemer in loondienst, zonder een aanmerkelijk belang. Is juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet de dga zijn salaris minimaal op 75% van dat hogere loon stellen. Of op het loon van de meestverdienende werknemer binnen zijn bv of een verbonden bv.
Wil jouw dga salaris verhogen? Je kan dit gemakkelijk doorgeven via ons systeem. Je gaat dan naar Mutatieformulieren indienen > Wijzig salaris. Indien je hier hulp bij nodig hebt, laat het ons gerust weten!

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?