4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Gewijzigde Salariszaken per 1 januari 2024

Een nieuw jaar brengt altijd een hoop veranderingen met zich mee. In dit artikel zetten we de belangrijkste wetswijzigingen die betrekking hebben op salarisadministratie voor je op een rij.

Invoering minimumuurloon
Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Dit betekent dat de maand-, week- en daglonen voor 36-, 38- en 40-urige werkweken niet meer gebruikt worden. Daarnaast is het minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder verhoogd met 3,75% naar €13,27 per uur.

Gebruikelijk loon DGA
Het gebruikelijk loon voor de DGA is in 2024 gestegen naar € 56.000 (was in 2023 €51.000).

Kilometervergoeding naar €0,23 cent
De belastingvrije kilometervergoeding is verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Wijziging 30% regeling
Vanaf 2024 is een limiet ingesteld voor de “gerichte vrijstelling” binnen de 30%-regeling in Nederland. Deze limiet is gebaseerd op 30% van de zogenaamde WNT-norm, een norm die topinkomens in de publieke sector reguleert. Voor dit jaar is deze norm vastgesteld op €233.000. Dit betekent dat de maximale inkomensbasis waarop de 30%-regeling kan worden toegepast €233.000 is.

Voor werknemers aan wie de 30%-regeling al in december 2022 was toegekend, geldt de aftopping niet per 1 januari 2024 maar vanaf 1 januari 2026. Voor werknemers die pas vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van de 30%-regeling geldt de overgangsregeling niet en is de aftoppingsmaatregel per 1 januari 2024 van toepassing.

AOW-leeftijd naar 67 jaar
In 2023 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Vanaf dit jaar is de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar en deze blijft zo tot en met 2027.

Onbelaste thuiswerkvergoeding naar €2,35 per dag
De onbelaste thuiswerkvergoeding is verhoogd van €2,15 naar €2,35 per dag.

Werkkostenregeling omlaag naar 1,92%
De vrije ruimte is in 2023 tijdelijk verruimd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en is in 2024 weer verlaagd naar het oorspronkelijke percentage van 1,92%.

Afschaffing Jeugd-LIV
De Jeugd-LIV is per 1 januari 2024 afgeschaft. Dit is een jaar eerder dan de afschaffing van het reguliere lage inkomensvoordeel (LIV), dit wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.

Vrijwilligersvergoeding omhoog
De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de tabelcorrectiefactor (TCF). De maximaal onbelast te vergoeden kosten stijgen in 2024 naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand.

Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen
De Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2024 is op 20 november 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

  • Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering (AOW) is voor het jaar 2024 17,90%.
  • Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering (Anw) is voor het jaar 2024 0,10%.
  • Het maximum premieloon bedraagt voor het jaar 2024 voor een loontijdvak van een jaar € 71.628.
  • Het premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), lage premie, is voor het jaar 2024 2,64%.
  • Het AWf-premiepercentage, hoge premie, is voor het jaar 2024 7,64%.
  • Het premiepercentage Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) is voor het jaar 2024 0,68%.
  • Het hoge premiepercentage Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is voor het jaar 2024 7,54%.
  • Het lage premiepercentage Aof is voor het jaar 2024 6,18%.
  • De premieopslag tot dekking kinderopvangtoeslag is voor het jaar 2024 0,50%.

Als je vragen hebt over bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?