4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Hoofdlijnenakkoord; de gevolgen voor de salarisadministratie

PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 15 mei 2024 een hoofdlijnenakkoord gesloten. Hierin staat onder meer dat in het kader van het vergroten van de bestaanszekerheid en stimuleren van koopkracht, werken meer moet lonen. De partijen willen dit onder meer bereiken door de volgende maatregelen:

  • Meer zekerheid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. De wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) wordt voortgezet.
  • Lastenverlichting vanaf 2025, gericht op de hardwerkende Nederlanders, jong en oud, zoals de middeninkomens. Bijvoorbeeld door een derde belastingschijf in de loon- en inkomstenbelasting toe te voegen.
  • Stapsgewijze verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer loont. Wat dit precies inhoudt wordt niet verduidelijkt. Ook wordt er wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel.
  • Compensatie voor werkgevers via de premie voor de Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds). Dit is vanwege de verlaging van het eigen risico, waardoor onder meer de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW automatisch zal stijgen.

Meer geld door niet doorgaan extra verhoging minimumloon
De formerende partijen willen de middelen die vrijkomen door het niet doorgaan van de extra verhoging van 1,2% per 1 juli 2024 van het wettelijke minimumloon gebruiken als dekking voor enkele voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord.

Strengere eisen voor kennismigranten
De rechtse coalitie heeft ook plannen voor arbeidsmigratie. Zo willen de partijen onder meer nog bekijken of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling worden versoberd. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer nog in met versobering de 30%-regeling. Een ander plan is om de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling aan te scherpen en te verhogen.

Structurele lastenverzwaring
Verhogen AWF-premie hoog (flex- en vaste contracten) met 0,1%. De AWF-premie voor zowel vaste als flexibele contracten wordt per 2026 met 0,1%-punt verhoogd. Dit levert 245 miljoen euro aan extra inkomsten op.

Hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB | Publicatie | Kabinetsformatie (kabinetsformatie2023.nl)

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?