4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Rekenregels per 1 juli 2024 gepubliceerd

Per 1 juli 2024 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Het bruto-minimummaandloon per 1 juli 2024 is vastgesteld op € 2.133,60 per maand en het wettelijk minimumuurloon op € 13,68 per uur.

Ten opzichte van januari 2024 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,10%. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en gaan dus per 1 juli 2024 ook met 3,10% omhoog. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2024 vastgesteld op € 282,95. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2024 vast op € 71.628 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Download hier een overzicht met alle aanpassingen per 1 juli.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?