4,9/5 sterren van 150+ reviews op Google

Diverse normbedragen in 2021 geïndexeerd

Vergoedingen of verstrekkingen mag je lang niet altijd onbelast doen. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen, dan is er belasting over verschuldigd. Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen die de werkgever moet toepassen.
In de tabel hieronder zie je een overzicht van de maximaal onbelaste vergoedingen of het bedrag dat je juist moet hanteren voor een vergoeding of verstrekking.

  • Vrijgestelde zakelijke-kilometervergoeding: € 0,19
  • Belaste waarde van maaltijd in bedrijfskantine: € 3,35
  • Belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek: € 5,70
  • Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten: € 7.750
  • Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand: € 180
  • Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar: € 1.800
  • Vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen: € 27

Veel normbedragen zijn al jaren onveranderd, zoals de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer en de verhuisvergoeding van € 7.750.
Maar andere bedragen zijn sinds 1 januari 2021 geïndexeerd, bijvoorbeeld het normbedrag dat de werkgever moet toepassen voor huisvesting en inwoning en de onbelaste vrijwilligersvergoeding.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?