4,9/5 sterren van 150+ reviews op Google

Minimumuurloon per 1 juli 2024 met ruim 3 procent verhoogd

Sinds 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. De invoering van het minimumuurloon betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week).

Bruto minimumuurloon per 1 juli 2024
Het bruto wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 is vastgesteld op € 13,68 per uur. In totaal neemt het bruto minimumuurloon voor personen van 21 jaar en ouder toe met 3,09 procent ten opzichte van het bedrag dat geldt op 1 januari 2024 (€ 13,27). Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand (per 1 januari 2024: € 2.069,40 per maand).

Minimumuurloon werknemers jonger dan 21 jaar
20 jaar = € 10,94
19 jaar  = € 8,21
18 jaar = 6,84
17 jaar = € 5,40
16 jaar = € 4,72
15 jaar = € 4,10

Bekijk hier de Ministeriële regeling indexatie wettelijk minimumloon en bekendmaking wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?