4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Gebruikelijk loon DGA naar € 48.000 in 2022

Het gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang (5% of meer) heeft in een vennootschap en ook werk doet voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden. Voor 2022 geldt dus salaris van € 48.000 als richtlijn, zo heeft de Belastingdienst laten weten. Dit is € 1.000 meer dan in 2021.

Bepalen gebruikelijk loon
Om te bepalen wat het gebruikelijk loon is, moet de dga volgens de wettelijke regels het hoogste bedrag nemen van deze drie bedragen:

  • 75% van het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ als de dga (dus iemand zonder aanmerkelijk belang);
  • het loon van de meestverdienende werknemer van de organisatie of van een verbonden vennootschap;
  • € 48.000 (bedrag 2022).

Een dga mag wel een lager loon hanteren dan € 48.000. Maar dan moet hij zelf aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?