4,9/5 sterren van 150+ reviews op Google

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Jeugd-LIV

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Jeugd-LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Door het LIV dalen de loonkosten voor de werkgever en moet het bedrijven stimuleren om werknemers in dienst te houden of te nemen.

Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend. Het UWV berekent op basis van de verloonde uren uit de loonaangifte of het LIV van toepassing is. Het is daarom belangrijk dat de verloonde uren correct in de loonaangifte worden verwerkt. Wij hebben voor jullie de voorwaarden op een rij gezet.

Wat zijn verloonde uren?
Verloonde uren zijn de uren van de werknemer waarover loon is uitbetaald. Dit kunnen gewerkte uren, ziekte uren, overuren en verlof uren zijn.

Lage inkomensvoordeel (LIV)
Een werkgever heeft recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor iedere werknemer die voldoet aan onderstaande vier voorwaarden.

De werknemer:

  1. ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking;
  2. is verzekerd voor een of meer werknemersverzekeringen;
  3. had een gemiddeld uurloon in 2022 van minimaal € 10,73 en maximaal € 13,43;
  4. heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
  5. heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De hoogte van het LIV bedraagt in 2022 € 0,78 per verloond uur van de werknemers die voldoen aan de voorwaarden met een maximum van € 1520,00 per werknemer per kalenderjaar.

Jeugd-LIV
Het jeugd-LIV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Een werkgever heeft recht op het jeugd-LIV voor iedere werknemer die voldoet aan onderstaande vier voorwaarden.

De werknemer:

  1. ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking;
  2. is verzekerd voor een of meer werknemersverzekeringen;
  3. is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar;
  4. heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd en dat voor 2022 valt binnen de volgende onder- en bovengrens:
Leeftijd op 31 december 2021 Jeugd-LIV per verloond uur Maximaal per werknemer per jaar
18 jaar € 0,07 € 135,20
19 jaar € 0,08 € 166,40
20 jaar € 0,30 € 613,60

De hoogte van het jeugd-LIV vind je in bovenstaande tabel.

 

Uitgebreide informatie over de tegemoetkomingen vind je de link.https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/index.aspx

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?