4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Een veelgehoord misverstand is dat een officiële feestdag voor werknemers automatisch een wettelijk bepaalde vrije dag betekent. Er is namelijk geen wet waarin is vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn. Dit kan ook niet omdat het in sommige sectoren – zoals bijvoorbeeld de zorg – onvermijdelijk kan zijn op een feestdag te werken.

Controleer cao en/of arbeidsovereenkomst
De hoofdregel is dat Goede Vrijdag geen recht geeft op een vrije dag, tenzij in de cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement andere afspraken staan. Staat het in de cao of arbeidsovereenkomst dat werknemers vrij zijn op Goede Vrijdag, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Of er toeslagen of andere regelingen gelden voor het werken op feestdagen, staat ook in de cao of arbeidsovereenkomst en verschilt mogelijk per feestdag.

Geldt er voor een organisatie geen cao of staat er in de cao niets over het vrij geven op Goede Vrijdag of andere feestdagen, dan heeft de werkgever op dit vlak in principe geen verplichtingen tegenover werknemers (op voorwaarde dat er niets anders is afgesproken). Wel kan een werknemer op Goede Vrijdag zelf een vakantiedag opnemen. Ook kunnen werkgevers Goede Vrijdag als verplichte vrije dag aanwijzen. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook vaak op de vrijdag na Hemelvaart. Voor alle werknemers die normaal gesproken op deze vrijdag zouden werken, wordt dan verplicht één dag van het vakantiesaldo afgeboekt.

Geldt voor Goede Vrijdag hetzelfde als voor paasmaandag?
In tegenstelling tot Goede Vrijdag is tweede paasdag, die op een maandag valt, voor de meeste werknemers wél een vrije dag. Dat betekent dat bijvoorbeeld overheidsinstanties vrijdag veelal wel geopend zijn, maar maandag niet. In de meeste gevallen hoeven werknemers voor paasmaandag dus geen vrije dag op te nemen, omdat ze dan automatisch al vrij zijn. Ook dat is weer terug te vinden in de cao of arbeidsovereenkomst en kan per sector verschillen.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?