4,9/5 sterren van 150+ reviews op Google

Nieuwe rubrieken in de loonaangifte vanaf 2022

Steeds vaker spreken werkgevers met vakbonden of OR een individueel keuzebudget (IKB) af waar ook vakantiebijslag en een dertiende maand onderdeel van zijn. Een werkgever reserveerde voorheen apart voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering of andere op te bouwen loonbestanddelen en betaalde de opgebouwde bedragen op vaste momenten aan de werknemer uit. Op basis van een IKB-afspraak bouwt een werknemer periodiek een percentage van het loon op in een zogenoemd keuzebudget. De werknemer kiest dan zelf het moment van uitbetalingen of besteding van een deel voor fiscaal vrijgestelde of onbelaste doelen (zoals opleiding, fiets, vrije tijd).

Problemen voor dagloonvaststelling en inkomstenverrekening
De werkgever verantwoordt in de loonaangifte nu nog alleen de uitbetaling als fiscaal loon of loon Wfsv uit het keuzebudget, als onderdeel van het loon LH/PH/SV. In de loonaangifte en in de polisadministratie is geen aparte rubriek voor de opbouw van of de opname uit een keuzebudget opgenomen.

Daardoor kan UWV niet vanuit de polisadministratie rekening houden met de regelmatige opbouw. De momenten van opname uit een keuzebudget zijn namelijk ongelijkmatig verspreid over het jaar. Het gevolg is dat bij de dagloonvaststelling een in de referteperiode opgebouwd bedrag door een ongelijkmatige opname uit een keuzebudget, soms net buiten de referteperiode valt. Of dat opnames juist in de referteperiode vallen, waarbij de opbouw buiten de referteperiode lag.

Daarom is besloten om met ingang van 1 januari 2022 twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte en polisadministratie op te nemen waarin onder andere opbouw van respectievelijk opname uit keuzebudgetten worden opgenomen.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?