4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen 2023 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In deze 2e uitgave zijn 6 nieuwe onderwerpen toegevoegd en een aantal onderwerpen aangepast.

Gewijzigde onderwerpen
4.Verlaging van de lage Aof-premie.
De voorgenomen premieverlaging is niet doorgegaan.
5. Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV).
De genoemde wijzigingen voor 2023 gaan niet door.
10.1 In de tweede bullet is de ‘datum’ gewijzigd in ‘ingangsdatum’.
10.2 Ter verduidelijking heeft de Belastingdienst vermeld dat voor het overgangsrecht geldt dat een vergoeding op grond van de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 ook daadwerkelijk in dat loontijdvak moet zijn genoten.
11.2 Hernummerd: Herstellen van toegepast anoniementarief.
16.3 Gewijzigde rubriek: Code reden einde arbeidsverhouding.
Bij code 1, 3, 4, 20 en 21 heeft de Belastingdienst toegevoegd dat bij een fictieve dienstbetrekking zoals opting-in voor ‘werkgever’ kunt lezen ‘opdrachtgever’. En dat je voor ‘werknemer’ kan lezen ‘opdrachtnemer’.

Toegevoegde onderwerpen
11.1 Ontbreken van een bsn.
16.6 Wijzigingen in cao-codes.
17 Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten.
18 Beschikking/mededeling ‘Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’
– ander percentage voor WSW-werknemers in sector 64 en 66
– middelgrote werkgever
– premie mogelijk onjuist bij een ‘no-riskpolis’
19 Melding apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders.
20 Oekraïense werknemers.

Je kunt de nieuwe uitgave hier downloaden.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?