4,9/5 sterren van 150+ reviews op Google

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot en met 2028

Werkgevers die een praktijk- of leerwerkplek aanbieden, komen tot en met het studiejaar 2027/2028 in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten die ze maken voor de begeleiding van een leerling of student.

Met de verlenging geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om de subsidieregeling praktijkleren, die sinds 2014 bestaat, bij een positieve evaluatie met vijf jaar te verlengen. Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat maar liefst 99% van de werkgevers die eerder subsidie hebben aangevraagd, dit opnieuw gaat doen.

Extra voorwaarde 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de leerling of student vanaf studiejaar 2023/2024 ingeschreven zijn in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit was al wettelijk verplicht op grond van de onderwijswetgeving en vergemakkelijkt de uitvoering van de subsidieregeling voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Mogelijk volgen er meer wijzigingen. Dit is afhankelijk van het nieuwe, nog te vormen kabinet.

Hoogte subsidie
De hoogte van uw subsidie Praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken begeleiding van de deelnemer. Het maximale bedrag wat een organisatie kan ontvangen is € 2.700,- per deelnemer per schooljaar. Je kunt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aanvragen.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?