4,9/5 sterren van 160+ reviews op Google

Vergoeding coronatest door de werkgever is een gerichte vrijstelling

Een vergoeding voor een coronatest valt onder de gerichte vrijstelling als een werknemer deze test doet op verzoek van de werkgever. Dat houdt in dat deze onbelast mag worden vergoed.
Alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking is loon. Dit geldt ook voor de vergoeding voor een coronatest. Voor de vergoeding voor de coronatest geldt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als de werkgever voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De werknemer gebruikt de voorzieningen geheel of gedeeltelijk op de werkplek.
  • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.

Een geneeskundige keuring volgens het preventie- en verzuimbeleid van de werkgever valt onder deze gerichte vrijstelling als voldaan is aan bovenstaande voorwaarden.

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?