4,9/5 sterren van 150+ reviews op Google

Verrekening eindheffing WKR uiterlijk in 2e tijdvak 2024

Heeft de werkgever de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) in 2023 overschreden? Dan moet je uiterlijk in de aangifte over het 2e tijdvak van 2024 de verschuldigde eindheffing aangeven. Je toetst uiterlijk aan het eind van het jaar of het totaal van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen boven de vrije ruimte uitkomen.

De vrije ruimte in 2023 was maximaal 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon was de vrije ruimte 1,18%. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet je 80% eindheffing betalen.

Als blijkt dat je over 2023 te veel of te weinig eindheffing hebt aangegeven, dan moet je dat verrekenen. De laatste mogelijkheid om dit te doen is in de aangifte loonheffingen over het 2e tijdvak van 2024.

Eerder aangeven
Je mag de eindheffing ook eerder aangeven, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak.

Einde inhoudingsplicht
Eindigt de inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt.

Vrije ruimte 2024
Per 1 januari 2024 is de vrije ruimte teruggebracht naar 1,92%, over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom.

 

Meer updates ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates

Meer weten over Salariszaken?