4,8/5 sterren van 100+ reviews op Google

PAWW-premie naar 0,15 procent in 2023

Het bestuur van de Stichting PAWW (SPAWW) heeft de premie voor 2023 vastgesteld op 0,15%. Door de gezonde financiële positie van het fonds en de aanhoudende lage werkloosheid is de premie voor volgend jaar verlaagd van 0,20% naar 0,15%. Vooral de ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen zijn van invloed op de verlaagde deelnemersbijdrage voor het jaar 2023.

Minimumloon per 2023 gepubliceerd – 10,15% stijging

De aanpassingen van het minimumloon als gevolg van de bijzondere verhoging met 8,05 procent en de reguliere indexatie leiden tot een hoger minimumloon per 1 januari 2023. Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto minimumloon per 1 januari 2023 € 1.934,40 per maand,  € 446,40 per week en € 89,28 per dag.

Het aanpassingspercentage na afronding en inclusief bijzondere verhoging is 10,15 procent. Het officiële besluit vind je op deze pagina.

Handreiking ‘Aanvullend geboorteverlof in de aangifte’ geactualiseerd

Vanaf 2 augustus 2022 geldt betaald ouderschapsverlof voor werknemers. De bestaande handreiking die ‘Hoe aanvullend geboorteverlof aangeven in de aangifte’ is uitgebreid met informatie over betaald ouderschapsverlof. Daarom is de titel van deze handreiking aangepast naar ‘Aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof aangeven in de aangifte’.

De uitkeringen voor aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof zijn uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Alle WAZO-uitkeringen die de werkgever aan de werknemer betaalt, verwerk je op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen. Je vindt de geactualiseerde handreiking op deze pagina.

Je vindt deze handreiking op deze pagina van het Forum Salaris.

 

Belastingplan 2023: de belangrijkste Salariszaken op een rij

Het pakket Belastingplan 2023 is op 20 september 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin is een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Tegelijkertijd wordt met dit pakket werken lonender, door de lasten op arbeid en de lasten op vermogen meer in balans te brengen.

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de salarisadministratie op een rij gezet:

 • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog naar € 0,21 per kilometer.
 • Het minimumloon stijgt per 2023 met ruim 10 procent. De verhoging van het minimumloon komt eerder en gaat verder dan aangekondigd in het coalitieakkoord.
 • De vrije ruimte van de WKR over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom gaat omhoog met 0,22%-punt naar 1,92%.
 • De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2023 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk van 6,75% naar 6,68%. Ook deze werknemersbijdrage daalt per 2023 en gaat van 5,50% naar 5,43% .
 • Per 2025 wil het kabinet enkele wijzigingen aanbrengen in het systeem van de loonkostenvoordelen (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV).
 • Het kabinet stelt wil de toepassing van de 30%-regeling te beperken. De regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot maximaal de ‘Balkenendenorm’, die zal in 2023 € 223.000 bedragen.
 • De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt hoogstwaarschijnlijk van € 2,- naar € 2,13.
 • De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2022 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. Dat was al bekend. In 2023 blijft de korting 6%-punt, zodat de bijtelling ongewijzigd 16% blijft.
 • Een uitzonderingsregeling voor de beloning van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups verdwijnt vanaf 2023. De regeling wordt volgens het kabinet nauwelijks gebruikt.

Als je vragen hebt over bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op.

Maak je salarisadministratie eenvoudiger met deze 7 tips

Digitalisering en automatisering speelt een steeds grotere rol in de wereld. Ook in die van salarisadministratie! En dat is alles behalve vervelend, want met moderne software voor de salarisadministratie ben je er als ondernemer minder tijd aan kwijt, en kun je je sneller weer richten op je core business. Want laten we eerlijk zijn: de salarisadministratie is typisch zoiets waar je als mkb’er nu niet bepaald voor warmloopt. Tegelijkertijd begrijp je dat het moet gebeuren, dus zoek je naar manieren waarop het goed en snel afgehandeld wordt.

Steeds meer mkb’ers maken gebruik van moderne software in de cloud, Nmbrs is daar een bekend voorbeeld van. In deze whitepaper delen we een aantal handige tips over deze software, zodat je minder tijd kwijt bent aan het afhandelen van de
salarisadministratie en er zo min mogelijk gedoe van hebt. Jouw salarisadministratie hoeft niet langer een zorgenkindje te zijn, maar gewoon een simpele klus die je weinig tijd kost

Intermediairdagen 2022: zowel op locatie als online

Intermediairdagen is een jaarlijks kennisevenement van de Belastingdienst. Hierin informeert de Belastingdienst fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals over het Belastingplan 2023 en andere relevante onderwerpen. De inschrijving start in oktober 2022.

De eerste Intermediairdag is op 8 november en de laatste op 8 december 2022. Kun je niet fysiek aanwezig zijn? Dan ben je van harte welkom op de online Intermediairdagen die in de week van 12 december 2022 plaatsvinden.

De inschrijving start in oktober 2022. Meer informatie volgt o.a. via het Forum Salaris.

 

Keuzehulp voor verlofsoorten WAZO gepubliceerd

Werknemers die hun gezin uitbreiden kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg. UWV heeft een keuzehulp gepubliceerd voor verlofregelingen die mogelijk zijn volgens deze wet. Met deze keuzehulp zie je op welke soorten verlof de werknemer recht heeft en wat je dan moet regelen.

Het gaat om de volgende verlofregelingen:

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • betaald ouderschapsverlof
 • onbetaald ouderschapsverlof
 • geboorteverlof
 • aanvullend geboorteverlof

Je vindt de keuzehulp voor verlofregelingen WAZO op deze pagina.

Belastingdienst controleert gedifferentieerde premie Aof

In een aantal aangiften loonheffingen is een onjuiste gedifferentieerde premie Aof aangegeven. De hoogte van de premie Aof komt niet overeen met de premie die bij de Belastingdienst bekend is. Dit blijkt uit een controle door de Belastingdienst op de gegevens van de werknemersverzekeringen.

Kleine werkgevers betalen over het premieplichtig loon de lage premie Aof. Middelgrote en grote werkgevers betalen de hoge premie Aof. Op de mededeling of beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk geeft de Belastingdienst aan of een werkgever voor de premie Aof een kleine of (middel)grote werkgever is.

In Nmbrs kan de Aof premie worden gecontroleerd via Bedrijf > Salaris instellingen > SVW tabel.

 

4 redenen om geen salarisadministrateur aan te nemen (en toch te blijven groeien)

Als administratie- of accountantskantoor is de salarisadministratie voor je klanten regelen niet je kernactiviteit. Maar je wilt ze natuurlijk wel goed van dienst zijn, dus denk je erover om een salarisadministrateur aan te nemen. Maar zo makkelijk gezegd, is zeker niet zo makkelijk gedaan! Daarom delen we in deze blog 4 redenen om vooral geen salarisadministrateur aan te nemen.

Automatiseer met de juiste software
De salarisadministratie is van oudsher een vakgebied waar nog veel handmatig werk voorkomt. Maar ook hier is de 21e eeuw al een tijdje aangebroken, en is er allerlei moderne software beschikbaar om de salarisadministratie eenvoudiger te maken. Er zijn bijvoorbeeld pakketten waarmee jouw klanten zelf personeel kunnen aanmelden, of waarmee je koppelt met urenregistratietools en je alleen nog maar een controle hoeft uit te voeren. Een deel kun je zelfs automatiseren, en het grootste voordeel is dat het zeer makkelijker schaalbaar is. Oftewel: je kunt meer doen met dezelfde mensen!

Verbeter je interne processen
Bij Salariszaken hebben we ervoor gekozen onze telefonische bereikbaarheid te verminderen. Niet om klanten te pesten, maar juist andersom: als je je vraag per e-mail stelt, kunnen we je sneller helpen, hebben we meer overzicht en kun je met ons antwoord aan de slag als het jou uitkomt. Telefonisch contact kan natuurlijk nog steeds, maar dan op afspraak. Door ons interne proces te verbeteren, kregen we het voor elkaar onze klanten beter te bedienen en maken we de belofte waar om binnen 2 uur een inhoudelijke reactie op een e-mail te sturen. Onderzoek of jij ook interne processen kunt verbeteren, zodat je je aandacht aan de juiste dingen besteed. Kijk je daarnaast naar manieren om papierloos te werken en processen te digitaliseren, dan heb je meer overzicht en werk je efficiënter.

Goede mensen zijn vrijwel onvindbaar
Je hebt vast al eens nagedacht over bovenstaande punten en al verbeteringen doorgevoerd. Om dat te kunnen blijven doen, heb je mensen nodig die gewend zijn om met moderne software en volgens moderne processen te werken. Of mensen die bereid zijn om dit te leren en daarin te investeren. De mindset van zulke mensen is onmisbaar, maar helaas zijn ze lastig te vinden.

Genoeg partijen om het aan uit te besteden
Salarisadministratie is een vak apart. Het is natuurlijk mooi dat je het erbij doet om je klanten zo goed mogelijk te bedienen, maar er zijn ook andere manieren. Zo zijn er steeds meer experts op het gebied van salarisadministratie waar je op moderne wijze mee kunt samenwerken. Zo besteed je bijvoorbeeld alleen de meest lastige sectoren uit, of alleen de meest complexe werkzaamheden. Of je pakt de salarisadministratie op met een aantal collega-kantoren.

Waar te beginnen?
Deel je na het lezen van deze blog onze mening dat een moderne werkwijze je meer kan brengen dan het aannemen van een salarisadministrateur? Begin dan eens met het kijken naar de mogelijkheden van moderne salarissoftware. Heb je dat voor elkaar, dan zet je al een grote stap in de goede richting.

En wil je toch nog steeds graag iemand aannemen? Pak dat proces dan ook eens anders aan. Richt je bijvoorbeeld wat minder op bepaalde opleidingen of werkervaring, maar kijk meer of iemand de juiste mindset heeft, snel kan schakelen en flexibel is. Waait er dankzij zo iemand een moderne, frisse wind door je bedrijf, dan is dat een mooie basis om op verder te bouwen.

Online salarisadministratie voor Wit-Beukers

Wit-Beukers is een accountantskantoor dat al meer dan 25 jaar bestaat, en sindsdien allerlei lokale ondernemers ondersteunt op het gebied van bedrijfsadministratie, accountancy én salarisadministratie. Dat laatste wordt vooral gedaan door Tessa Klokkers, die graag vertelt over haar ervaringen.

Net als bij veel andere bedrijven, draaide er jaren een eigen server op het kantoor van Wit-Beukers. Maar er kwamen steeds meer online oplossingen, tot het offline pakket voor salarisadministratie nog het enige programma op de server was. Toen werd het hoog tijd om over te stappen op een online pakket. Tessa: “Bas en Sander van Salariszaken meldden zich wat dat betreft precies op het juiste moment. Onze server ging eruit, maar we kregen ook steeds vaker vragen van klanten of ze zaken niet online konden regelen. Na de demo die we van Salariszaken kregen, waren we dan ook erg enthousiast en was de keuze snel gemaakt.”

Inmiddels werkt Tessa al bijna 2 jaar met Salariszaken. En dat gaat erg goed: “Wat ik erg prettig vind, is dat we stap voor stap te werk gegaan zijn. Bas liet me eerst zien hoe ik werkgevers en werknemers moest overzetten, zodat ik daarmee aan de slag kon. Daarna gingen we samen zitten voor de inrichting van het pakket, om vervolgens met de journaalposten aan de slag te gaan. Het grootste deel van het werk loopt nu dan ook op rolletjes, ik heb alleen soms hulp nodig bij een bijzondere situatie. Daarin is Salariszaken echt fantastisch: ze reageren altijd heel snel op mails, zodat je snel verder kunt. Bovendien denken ze echt mee over de beste oplossing. Je zou willen dat elk programma waar je mee werkt zo’n helpdesk heeft!”

Lees hier het hele klantverhaal.

Nieuwe regels voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus

Op 1 augustus zal de wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. De bedoeling van deze richtlijn is dat het werk vooraf transparanter en voorspelbaarder is. Dit leidt, op hoofdlijnen, tot de volgende wijzigingen.

 • Uitbreiding informatieverplichting;
 • Kosteloze scholing;
 • Verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden;
 • Geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid;
 • verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt.

De wetswijziging biedt geen ruimte voor overgangsrecht. De wijzigingen zullen per 1 augustus 2022 dan ook onmiddellijke werking hebben. Dit betekent onder meer dat (ook bestaande) studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbedingen die in strijd zijn met deze nieuwe wetgeving, onmiddellijk nietig zijn en daarop niet rechtsgeldig meer een beroep kan worden gedaan.

In deze factsheet vind je meer informatie.

Maak je salarisadministratie eenvoudiger met deze 7 tips

Digitalisering en automatisering speelt een steeds grotere rol in de wereld. Ook in die van salarisadministratie! En dat is alles behalve vervelend, want met moderne software voor de salarisadministratie ben je er als ondernemer minder tijd aan kwijt, en kun je je sneller weer richten op je core business.

Want laten we eerlijk zijn: de salarisadministratie is typisch zoiets waar je als mkb’er nu niet bepaald voor warmloopt. Tegelijkertijd begrijp je dat het moet gebeuren, dus zoek je naar manieren waarop het goed en snel afgehandeld wordt.

Steeds meer mkb’ers maken gebruik van moderne software in de cloud, Nmbrs is daar een bekend voorbeeld van. In deze blog delen we een aantal handige tips over deze software, zodat je minder tijd kwijt bent aan het afhandelen van de salarisadministratie en er zo min mogelijk gedoe van hebt. Jouw salarisadministratie hoeft niet langer een zorgenkindje te zijn, maar gewoon een simpele klus die je weinig tijd kost!

Tip 1: koppelingen met allerlei andere software
Een van de meest vervelende dingen ter wereld, is het hersenloos overzetten van data uit het ene systeem naar het andere. Het is niet alleen vervelend werk, maar ook tijdrovend, foutgevoel en totaal onnodig. Als je met Nmbrs aan de slag gaat, kun je namelijk eenvoudige koppelingen aanmaken met bijvoorbeeld software voor boekhouden, urenregistratie en verzuimverzekeraars.

Tip 2: een grote stap naar papierloos werken
Bij het aannemen van een nieuwe medewerker komt vaak een hoop papierwerk kijken. Kopietjes van paspoorten en loonheffingsformulieren zwerven rond, raken kwijt of worden veel te laat aangeleverd. Niet met Nmbrs! Via het zogenaamde ‘eerste werkdag-formulier’ kun je een nieuwe medewerker eenvoudig alle benodigde informatie digitaal laten aanleveren, zoals zijn persoonsgegevens, bankrekeningnummer en een foto van een identiteitsbewijs. Snel, makkelijk en zonder dat jij er omkijken naar hebt!

Tip 3: automatisch gevulde contracten
Hebben we het over nieuw personeel, dan komen we op een andere tijdrovende klus: het opstellen van contracten. Met Nmbrs maak je per soort contract een template, die vervolgens automatisch gevuld kan worden vanuit je HR-software. Ook voor andere bedrijfsgerelateerde documenten maak je eenvoudig templates aan, zodat je je alleen nog maar hoeft te focussen op de uitzonderingen. Implementeer je ook de volgende tip, dan levert dit je bij elkaar een hoop tijd op!

Tip 4: kies voor digitaal ondertekenen
Een contract of formulier uitprinten, laten ondertekenen en weer inscannen is niet meer van deze tijd, en bovendien niet meer nodig als je met Nmbrs werkt. De software bevat namelijk functionaliteit om digitale handtekeningen te gebruiken, waarmee een document net zo rechtsgeldig is als met een zogenaamde ‘natte’ handtekening. Dat scheelt een hoop tijd, papier, inkt en gedoe!

Tip 5: verlof regelen zonder gedoe
De verlofmodule is een uitbreiding op het standaardpakket van Nmbrs. Met deze module zorg je dat alles rondom vakantieuren en verlofopbouw snel, makkelijk en bijna automatisch verloopt. Je medewerkers dienen digitaal hun aanvragen in, jij keurt makkelijk goed of af vanuit je e-mailprogramma en alle overzichten worden automatisch bijgewerkt.

Tip 6: logins voor je medewerkers
We hebben het al een paar keer zijdelings genoemd, maar het feit dat je medewerkers zelf kunnen inloggen en van alles kunnen regelen, is ook een tip op zich! Ze kunnen altijd en overal inloggen, en bijvoorbeeld zelf loonstroken, verlofaanvragen en jaaroverzichten inzien. Omdat dit niet langer via jou loopt, scheelt het je een hoop tijd. Je medewerkers zullen er ook blij mee zijn, want ze zien direct en op hun eigen moment wat ze willen weten.

Tip 7: bouw een digitaal dossier
Een papier dossier bijhouden? Dat is voltooid verleden tijd met de functie voor digitale dossiers in Nmbrs. Je kunt eenvoudig alle relevante documenten van werknemers uploaden, zoals arbeidsovereenkomsten, kopieën van ID’s of loonbelastingverklaringen. Ook geef je eenvoudig een geldigheidsduur mee, zodat je automatisch een herinnering krijgt als er een document dreigt te verlopen.

Een klant aan het woord
Bakker Hilvers is de oudste bakkerij in Arnhem, ze bestaan al meer dan 250 jaar. Met zo’n 140 medewerkers kun je natuurlijk niet zonder moderne personeels- en salarisadministratie. Mieke Hilvers en Denise Reinders vertellen over hun ervaring met Salariszaken.

“We groeien flink en hadden behoefte aan een moderne manier van salarisadministratie. We kwamen via Salariszaken op het spoor van Nmbrs, en doen nu samen met Salariszaken de salarisadministratie. Dat werkt voor ons perfect! Aan de ene kant kunnen we veel zelf doen en regelen, maar tegelijkertijd hebben we in de vorm van Salariszaken ook altijd een vinger aan de pols. En als we vragen hebben, reageren ze altijd razendsnel en kunnen we snel weer verder. We zijn erg enthousiast over de overzichten die je eenvoudig zelf samenstelt en de sjablonen voor bijvoorbeeld contracten. En de koppeling met het planningssysteem ‘Werktijden.nl’ is ook erg handig! Lees hier het volledige klantverhaal.

Zullen we je voorrekenen wat jij kunt besparen?
Salariszaken heeft sinds 2014 al erg veel mkb-ondernemingen ondersteund bij het overstappen en in gebruik nemen van Nmbrs. Onze tips zijn dan ook gebaseerd op onze uitgebreide kennis en ervaring. Implementeer je deze tips, dan hou je gegarandeerd meer tijd over voor zaken die er voor jou meer toe doen!

Sander Zijlstra – mede-eigenaar Salariszaken 

“Welke klant ik ook spreek, iedereen ziet de toegevoegde waarde van moderne software voor salarisadministratie. Dankzij verregaande automatisering besparen ze tijd en geld, en dat kunnen ze gebruiken om hun bedrijf verder te laten groeien. Ik ben trots dat we daarin met Salariszaken zo’n mooie rol in kunnen spelen.”

Meer weten of vrijblijvend sparren? Neem gerust contact met ons op!