4,8/5 sterren van 100+ reviews op Google

Belastingplan 2024: de belangrijkste Salariszaken op een rij

Het pakket Belastingplan 2024 is op 19 september 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag (midden)inkomen of een uitkering, en grote gezinnen, te verbeteren. Daarom investeert het kabinet komend jaar € 2 miljard in structurele maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving en om te voorkomen dat de armoede stijgt.

Het netto maandsalaris van werknemers met een modaal inkomen in 2023 (€ 3.086,- bruto per maand) stijgt per 1 januari 2024 met € 67,42. Dat is een stijging van 2,58 procent.

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de salarisadministratie op een rij gezet:

  • In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2024 wordt de invoering van het minimumuurloon per 1 januari 2024 bevestigd.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer.
  • De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.
  • De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2024 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk van 6,68% naar 6,57%. Ook deze werknemersbijdrage daalt per 2024 en gaat van 5,43% naar 5,32% .
  • De vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten wordt verruimd. Er is er geen belasting verschuldigd als de werknemer de OV-kaart voor zakelijke reizen gebruikt.
  • De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2023 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. Dat was al bekend. In 2024 blijft de korting 6%-punt, zodat de bijtelling ongewijzigd 16% blijft.
  • De maximaal onbelast te vergoeden kosten voor vrijwilligers stijgen per 1 januari 2024 naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand (nu € 1.900 per jaar en € 190 per maand).

Als je vragen hebt over bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op.

Eigenrisicodragerschap 2024 uiterlijk op 1 oktober aanvragen

Werkgevers die vanaf 1 januari 2024 eigenrisicodrager willen worden,  moeten uiterlijk 1 oktober een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Dit geldt voor alle werkgevers, die eigenrisicodrager kunnen worden voor zowel de WGA-premie als de ZW-premie.

Eigenrisicodrager worden houdt in dat de werkgever ervoor kiest om zelf verantwoordelijk te blijven voor (voormalige) werknemers waarvoor de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte niet meer van kracht is. Hierbij neemt de werkgever grotendeels de rol van het UWV over. Deze keuze wordt meestal gemaakt om controle over het ziekteverzuim te behouden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van deze werknemers.

Het aanvragen van het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet biedt werkgevers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen van zieke werknemers. Dit betekent dat u zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de Ziektewetuitkeringen aan werknemers die ziek uit dienst gaan. Eigenrisicodragerschap voor de WGA houdt in dat een werkgever verantwoordelijk wordt voor WGA-uitkeringen aan werknemers die na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard. Hierbij draagt de werkgever zowel de kosten als de re-integratie-inspanningen, in plaats van het UWV.

Zo eenvoudig is overstappen op online salarisadministratie

Dat de salarisadministratie tegenwoordig bijna volledig online kan verlopen, is allang geen verrassing meer. Grote kantoren doen het bijvoorbeeld al jaren zo en plukken er dus ook allang de vruchten van. Maar ook voor kleinere administratie- en accountantskantoren is de tijd nu rijp om over te stappen op online salarisadministratie: het is eenvoudig en heeft allerlei voordelen, voor zowel jou als de klanten die je bedient. In deze blog lees je meer over het digitaliseren van de salarisadministratie die je als accountant of boekhouder voor je klanten doet.

3 signalen die laten zien dat het tijd is om over te stappen op online salarisadministratie
Dat je deze blog leest, betekent dat je al nadenkt over online salarisadministratie. Misschien werk je nu nog samen met een partij die niet digitaal werkt of gaat je ervaren salarisadministrateur er binnenkort mee stoppen. Wat de reden ook is, het is een feit dat steeds meer zaken online veel beter afgehandeld kunnen worden, en de salarisadministratie is er daar zeker een van. Dit zijn 3 signalen die laten zien dat het tijd is om over te stappen.

Je betaalt veel voor weinig
Werk je met verouderde software, dan gaat een groot deel van het geld dat je betaalt op aan het onderhouden van krakkemikkige oplossingen. Terwijl je met moderne online software veel efficiënter werkt en steeds profiteert van de laatste inzichten en updates.

Klant heeft geen inzicht
Jouw klanten zijn op allerlei manieren bezig met het digitaliseren van hun processen. Krijg je regelmatig vragen over loonstroken, journaalposten en loonaangiftes? Dan zijn ze eraan toe om meer inzicht te krijgen in de salarisadministratie via een online oplossing.

Brandjes blussen is aan de orde van de dag
Waar met de hand gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, bijvoorbeeld als er gegevens handmatig moeten worden overgenomen tussen systemen. En van het blussen van die brandjes wordt je niet blij, laat staan je klant en de belastingdienst.

De grote voordelen van online salarisadministratie voor accountants- en administratiekantoren
Er zijn veel zaken die ervoor kunnen zorgen dat je nadenkt over het overstappen op online salarisadministratie. Of het nu 1 van de redenen hierboven is of iets anders, je salarisadministratie voortaan digitaal doen heeft sowieso allerlei grote voordelen. We zetten de grootste voordelen voor je op een rij.

Je bespaart tijd
Het ligt misschien erg voor de hand, maar met online salarisadministratie bespaar je ontzettend veel tijd. Hoe je het nu ook geregeld hebt, je doet waarschijnlijk allerlei handelingen die straks niet meer nodig zijn. Bestanden opslaan? Doormailen, uitprinten, inscannen? Het is straks allemaal verleden tijd.

Nauwelijks fouten
Doe je de salarisadministratie online, dan komt er bijna geen handwerk meer bij kijken. En dat betekent dat het aantal fouten sterk zal afnemen.

Het staat goed
Jouw klanten en hun medewerkers raken steeds meer gewend aan digitale processen. Kies jij voor online salarisadministratie, dan laat je zien dat je meegaat met de tijd en je zaken goed voor elkaar hebt. Daarmee heb je een flinke streep voor op je offline concurrenten.

Zelf de controle
Doe je de salarisadministratie online, dan ben je niet meer afhankelijk van een derde partij die soms wel een week nodig heeft om iets voor je te regelen. Met de juiste online oplossing kun je ontzettend veel zelf en ben je minder afhankelijk van anderen.

Veiligheid boven alles
En, last but not least, wist je dat je volgens de huidige privacywetgeving helemaal geen loonstroken per e-mail mag versturen? Met online salarisadministratie voldoe je altijd aan de meest recente privacywetgeving en voorkom je gedoe op dat vlak.

De voordelen voor jouw klanten
En dan zijn er natuurlijk nog allerlei voordelen waar jouw klanten op hun beurt weer van profiteren. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat ze met online salarisadministratie real-time inzage hebben in hun gegevens. Ze kunnen via hun account verschillende zaken zelf regelen wanneer het ze uitkomt, en zijn daarin minder afhankelijk van jou.

Bovendien zijn er allerlei koppelingen mogelijk tussen onze online software en bijvoorbeeld planningstools. Dat is bijvoorbeeld weer erg prettig voor je klanten die veel met uitzendkrachten werken, om maar iets te noemen. Ook zijn er veel digitale uitbreidingsmogelijkheden, zoals de verlofregistratie en het digitaal ondertekenen van documenten.

Waar jouw uitstraling richting je klant verbetert met online salarisadministratie, geldt dat ook voor de werknemers van je klanten. Hoe jonger ze zijn, hoe meer ze zijn opgegroeid met het internet en hoe vervelender ze een papieren loonstrook vinden. Met de handige apps nemen ze alles wat ze willen zelf door, wanneer het ze schikt. Jouw klant hoeft op zijn beurt bovendien niets meer rond te mailen.

Ook als je er nog niet klaar voor bent
Het lijkt misschien heel wat, de overstap naar online. Maar neem wat van onze klantverhalen door en je ontdekt al snel dat het best meevalt. In de meeste gevallen is het een paar dagen werk om alles goed in te richten, en daarna is het een kwestie van ervaring opdoen en het systeem leren kennen. Maar met onze uitgebreide opstartcursus en andere trainingen nemen we je daar ook stap voor stap in mee, en bovendien geven we altijd snel antwoord op je vragen en kunnen we de salarisadministratie zelfs samen doen. Dus zelfs als je denkt dat je er nog niet klaar voor bent, ben je er klaar voor.

Salarisadministratie in de cloud voor alle onderdelen van Quasir

Quasir is hét expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en vertrouwenswerk in de sector zorg & welzijn. Quasir bestaat uit meerdere bedrijfsonderdelen die elk hun eigen specialisme hebben. Sinds 1 januari 2022 loopt de volledige salarisadministratie van de bedrijven in de Quasir Groep via Salariszaken. Manager Officemanagement Ernst-Jan Meijer vertelt er meer over.

Ernst-Jan is eind 2020 aan het werk gegaan bij Quasir en kreeg toen onder andere de salarisadministratie onder zijn hoede. “Zo rond die periode was er veel aan de hand in de bedrijfsstructuur”, vertelt hij. “Eerst was er alleen Quasir B.V., waarvan de salarisadministratie al jarenlang bij dezelfde externe salarisverwerker was ondergebracht. Maar daar ervaarden wij toch wat minder flexibiliteit. Toen er begin 2020 een aantal nieuwe bedrijfsonderdelen kwamen, hebben we de salarisadministratie daarvan ondergebracht bij de accountant”.

Vanaf begin 2022 verloopt de salarisadministratie van de volledige Quasir Groep via Salariszaken. “We hebben ervoor gekozen om de salarisadministratie samen te doen. Dat betekent dat we zelf het beheer hebben op de input, en daarna met een druk op de knop alles overdragen aan Salariszaken. Zij kunnen dan vervolgens de inhoudelijke controle uitvoeren, daarvoor hebben wij simpelweg de kennis niet in huis. De flexibiliteit en snelheid van verwerking is helemaal top.

Lees hier het volledige klantverhaal.

Overzicht WAZO-regelingen rondom geboorte kind

Zoals een zwangere vrouw recht heeft op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, heeft haar partner ook recht op vrije dagen na de geboorte van hun baby. Dit noem je geboorteverlof voor partners of partnerverlof (voorheen vaderschapsverlof). Wat houdt dit verlof in? En hoelang kan de partner verlof krijgen?

De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt de soms lastig uit elkaar te houden verlofvormen. Daarom hebben wij deze regelingen voor je op een rijtje gezet in een handig overzicht. Download het overzicht hier.

Aanvraag subsidie praktijkleren nog een paar weken mogelijk

Tot en met 15 september 2023 is het nog mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2022-2023. De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die leerlingen, deelnemers of studenten begeleiden. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van promovendi of technologische ontwerpers in opleiding (toio’s).

Voorwaarden
De voorwaarden voor de subsidie verschillen per onderwijscategorie. De voorwaarden zijn terug te vinden op rvo.nl.

Hoogte
De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats. Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt dit budget evenredig over de aanvragen verdeeld. De subsidie kan hierdoor lager zijn dan € 2.700. De afgelopen jaren was dit het geval.

Aanvraag
Vanaf 2 juni 2023 tot en met 15 september 2023 kun je een aanvraag indienen voor de subsidie praktijkleren bij RVO. Inloggen is mogelijk met eHerkenning met minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3. Voor het einde van het jaar beoordeelt RVO de aanvragen. Half december ontvang je de beslissing van RVO. Binnen twee weken na een positieve beslissing betaalt RVO de subsidie uit.

Laten aanvragen door Salariszaken
Het is ook mogelijk om deze aanvraag door Salariszaken te laten uitvoeren. De kosten bedragen € 100,- ex. btw. per aanvraag. Het aanvraagformulier vind je op deze pagina.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

4 redenen om geen salarisadministrateur aan te nemen en toch te blijven groeien

Als administratie- of accountantskantoor is de salarisadministratie voor je klanten regelen niet je kernactiviteit. Maar je wilt ze natuurlijk wel goed van dienst zijn, dus denk je erover om een salarisadministrateur aan te nemen. Maar zo makkelijk gezegd, is zeker niet zo makkelijk gedaan! Daarom delen we in deze blog 4 redenen om vooral geen salarisadministrateur aan te nemen.

Automatiseer met de juiste software
De salarisadministratie is van oudsher een vakgebied waar nog veel handmatig werk voorkomt. Maar ook hier is de 21e eeuw al een tijdje aangebroken, en is er allerlei moderne software beschikbaar om de salarisadministratie eenvoudiger te maken. Er zijn bijvoorbeeld pakketten waarmee jouw klanten zelf personeel kunnen aanmelden, of waarmee je koppelt met urenregistratietools en je alleen nog maar een controle hoeft uit te voeren. Een deel kun je zelfs automatiseren, en het grootste voordeel is dat het zeer makkelijker schaalbaar is. Oftewel: je kunt meer doen met dezelfde mensen!

Verbeter je interne processen
Bij Salariszaken hebben we ervoor gekozen onze telefonische bereikbaarheid te verminderen. Niet om klanten te pesten, maar juist andersom: als je je vraag per e-mail stelt, kunnen we je sneller helpen, hebben we meer overzicht en kun je met ons antwoord aan de slag als het jou uitkomt. Telefonisch contact kan natuurlijk nog steeds, maar dan op afspraak. Door ons interne proces te verbeteren, kregen we het voor elkaar onze klanten beter te bedienen en maken we de belofte waar om binnen 2 uur een inhoudelijke reactie op een e-mail te sturen. Onderzoek of jij ook interne processen kunt verbeteren, zodat je je aandacht aan de juiste dingen besteed. Kijk je daarnaast naar manieren om papierloos te werken en processen te digitaliseren, dan heb je meer overzicht en werk je efficiënter.

Goede mensen zijn vrijwel onvindbaar
Je hebt vast al eens nagedacht over bovenstaande punten en al verbeteringen doorgevoerd. Om dat te kunnen blijven doen, heb je mensen nodig die gewend zijn om met moderne software en volgens moderne processen te werken. Of mensen die bereid zijn om dit te leren en daarin te investeren. De mindset van zulke mensen is onmisbaar, maar helaas zijn ze lastig te vinden.

Genoeg partijen om het aan uit te besteden
Salarisadministratie is een vak apart. Het is natuurlijk mooi dat je het erbij doet om je klanten zo goed mogelijk te bedienen, maar er zijn ook andere manieren. Zo zijn er steeds meer experts op het gebied van salarisadministratie waar je op moderne wijze mee kunt samenwerken. Zo besteed je bijvoorbeeld alleen de meest lastige sectoren uit, of alleen de meest complexe werkzaamheden. Of je pakt de salarisadministratie op met een aantal collega-kantoren.

Waar te beginnen?
Deel je na het lezen van deze blog onze mening dat een moderne werkwijze je meer kan brengen dan het aannemen van een salarisadministrateur? Begin dan eens met het kijken naar de mogelijkheden van moderne salarissoftware. Heb je dat voor elkaar, dan zet je al een grote stap in de goede richting.

En wil je toch nog steeds graag iemand aannemen? Pak dat proces dan ook eens anders aan. Richt je bijvoorbeeld wat minder op bepaalde opleidingen of werkervaring, maar kijk meer of iemand de juiste mindset heeft, snel kan schakelen en flexibel is. Waait er dankzij zo iemand een moderne, frisse wind door je bedrijf, dan is dat een mooie basis om op verder te bouwen.

Deelnemen aan het fietsplan, hoe werkt dat precies?

Een fietsplan wordt door veel werkgevers ingevoerd om medewerkers te stimuleren om naar het werk te fietsen. Niet alleen is het gezond maar het is ook een duurzame manier om naar het werk te reizen. Een fietsplan kan ook een onderdeel zijn van een HR vitaliteits- en duurzaamheidsbeleid.

Door de populariteit van de elektrische fiets, is een fiets van de zaak een secundaire voorwaarde die steeds meer door werkgevers wordt gebruikt. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen een fietsplan:

1. Leasefiets / fiets van de zaak
2. Cafetariaregeling (werkkostenregeling)
3. Renteloze lening.

In deze whitepaper lichten we bovenstaande mogelijkheden toe.

Kennisdocument wettelijk minimumuurloon gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2024 is een werkgever verplicht om werknemers per uur minstens het wettelijk minimumuurloon te betalen. De vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen. In het ‘Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024’ vind je hierover veel gestelde vragen en antwoorden.

De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent in veel gevallen dat werkgevers afspraken in cao’s en arbeidscontracten moeten aanpassen. Ook vraagt het om aanpassing van salarisadministratiesystemen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument opgesteld om iedereen hiermee op weg te helpen.

Je vindt het Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 op rijksoverheid.nl.

Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen

Bij een controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen heeft de Belastingdienst verschillen geconstateerd bij een aantal werkgevers. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Deze werkgevers hebben op 23 juni 2023 een brief ontvangen.

De Belastingdienst verzoekt in deze brief de aangiften loonheffingen te corrigeren of om een verklaring te geven voor de vastgestelde verschillen. In de brief lees je om welke periode het gaat.

Wat moet je doen?
Controleer aan de hand van het overzicht bij de brief of je de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed hebt ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, stuur dan een e-mail met een verklaring voor de vastgestelde verschillen. Heb je een aangifte niet goed ingevuld, corrigeer deze dan zo snel mogelijk. In dat geval hoef je de Belastingdienst niet te mailen.

Maak je salarisadministratie eenvoudiger met deze 7 tips

Digitalisering en automatisering speelt een steeds grotere rol in de wereld. Ook in die van salarisadministratie! En dat is alles behalve vervelend, want met moderne software voor de salarisadministratie ben je er als ondernemer minder tijd aan kwijt, en kun je je sneller weer richten op je core business. Want laten we eerlijk zijn: de salarisadministratie is typisch zoiets waar je als mkb’er nu niet bepaald voor warmloopt. Tegelijkertijd begrijp je dat het moet gebeuren, dus zoek je naar manieren waarop het goed en snel afgehandeld wordt.

Steeds meer mkb’ers maken gebruik van moderne software in de cloud, Nmbrs is daar een bekend voorbeeld van. In deze whitepaper delen we een aantal handige tips over deze software, zodat je minder tijd kwijt bent aan het afhandelen van de
salarisadministratie en er zo min mogelijk gedoe van hebt. Jouw salarisadministratie hoeft niet langer een zorgenkindje te zijn, maar gewoon een simpele klus die je weinig tijd kost

Nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

We staan aan de vooravond van een megaverandering in pensioenland.  Deze nieuwe wet zorgt voor de omslag van een collectief stelsel naar een eigen pensioenpotje voor elke werknemer. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet toekomst pensioenen’.

Op 1 juli 2023 start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Daarna gaan pensioenuitvoerders deze afspraken uitvoeren.

Meer informatie lees je op rijksoverheid.nl. Daar vind je ook antwoorden op vragen over het nieuwe pensioenstelsel.