4,8/5 sterren van 100+ reviews op Google

Nieuwe uitgave ‘Handboek Loonheffingen 2023’ gepubliceerd

De Belastingdienst heeft een nieuwe uitgave van het ‘Handboek Loonheffingen 2023’ gepubliceerd. In deze 2e uitgave vind je een aantal verbeteringen. In het hoofdstuk ‘Versiebeheer’ lees je welke dit zijn. Verder is deze uitgave volledig toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking.

De nieuwe uitgave vervangt de 1e versie die begin maart gepubliceerd is.

Je kunt de nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2023 downloaden via belastingdienst.nl.

Inwerkingtreding ‘Besluit inkomstenverhouding’ uitgesteld

De inwerkingtreding van het ‘Besluit inkomstenverhouding’ is opnieuw uitgesteld. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit zou per 1 januari 2025 in werking treden. De nieuwe datum is nog niet bekend. De reden voor dit uitstel is dat UWV meer tijd nodig heeft om de eigen software aan te passen.

Verder is de Belastingdienst in overleg met vertegenwoordigers van softwareontwikkelaars en salarisadministrateurs. Dit overleg gaat over de verwerking van werkgeversbetalingen van ZW- of WAZO-uitkeringen aan werknemers die nog in dienst zijn. Naar aanleiding van dit overleg wordt het ‘Besluit inkomstenverhouding’ nog aangepast.

4 redenen om geen salarisadministrateur aan te nemen en toch te blijven groeien

Als administratie- of accountantskantoor is de salarisadministratie voor je klanten regelen niet je kernactiviteit. Maar je wilt ze natuurlijk wel goed van dienst zijn, dus denk je erover om een salarisadministrateur aan te nemen. Maar zo makkelijk gezegd, is zeker niet zo makkelijk gedaan! Daarom delen we in deze blog 4 redenen om vooral geen salarisadministrateur aan te nemen.

Automatiseer met de juiste software
De salarisadministratie is van oudsher een vakgebied waar nog veel handmatig werk voorkomt. Maar ook hier is de 21e eeuw al een tijdje aangebroken, en is er allerlei moderne software beschikbaar om de salarisadministratie eenvoudiger te maken. Er zijn bijvoorbeeld pakketten waarmee jouw klanten zelf personeel kunnen aanmelden, of waarmee je koppelt met urenregistratietools en je alleen nog maar een controle hoeft uit te voeren. Een deel kun je zelfs automatiseren, en het grootste voordeel is dat het zeer makkelijker schaalbaar is. Oftewel: je kunt meer doen met dezelfde mensen!

Verbeter je interne processen
Bij Salariszaken hebben we ervoor gekozen onze telefonische bereikbaarheid te verminderen. Niet om klanten te pesten, maar juist andersom: als je je vraag per e-mail stelt, kunnen we je sneller helpen, hebben we meer overzicht en kun je met ons antwoord aan de slag als het jou uitkomt. Telefonisch contact kan natuurlijk nog steeds, maar dan op afspraak. Door ons interne proces te verbeteren, kregen we het voor elkaar onze klanten beter te bedienen en maken we de belofte waar om binnen 2 uur een inhoudelijke reactie op een e-mail te sturen. Onderzoek of jij ook interne processen kunt verbeteren, zodat je je aandacht aan de juiste dingen besteed. Kijk je daarnaast naar manieren om papierloos te werken en processen te digitaliseren, dan heb je meer overzicht en werk je efficiënter.

Goede mensen zijn vrijwel onvindbaar
Je hebt vast al eens nagedacht over bovenstaande punten en al verbeteringen doorgevoerd. Om dat te kunnen blijven doen, heb je mensen nodig die gewend zijn om met moderne software en volgens moderne processen te werken. Of mensen die bereid zijn om dit te leren en daarin te investeren. De mindset van zulke mensen is onmisbaar, maar helaas zijn ze lastig te vinden.

Genoeg partijen om het aan uit te besteden
Salarisadministratie is een vak apart. Het is natuurlijk mooi dat je het erbij doet om je klanten zo goed mogelijk te bedienen, maar er zijn ook andere manieren. Zo zijn er steeds meer experts op het gebied van salarisadministratie waar je op moderne wijze mee kunt samenwerken. Zo besteed je bijvoorbeeld alleen de meest lastige sectoren uit, of alleen de meest complexe werkzaamheden. Of je pakt de salarisadministratie op met een aantal collega-kantoren.

Waar te beginnen?
Deel je na het lezen van deze blog onze mening dat een moderne werkwijze je meer kan brengen dan het aannemen van een salarisadministrateur? Begin dan eens met het kijken naar de mogelijkheden van moderne salarissoftware. Heb je dat voor elkaar, dan zet je al een grote stap in de goede richting.

En wil je toch nog steeds graag iemand aannemen? Pak dat proces dan ook eens anders aan. Richt je bijvoorbeeld wat minder op bepaalde opleidingen of werkervaring, maar kijk meer of iemand de juiste mindset heeft, snel kan schakelen en flexibel is. Waait er dankzij zo iemand een moderne, frisse wind door je bedrijf, dan is dat een mooie basis om op verder te bouwen.

Handboek Loonheffingen 2023 gepubliceerd

Het Handboek Loonheffingen 2023, versie februari 2023 is te downloaden op de website van de Belastingdienst. De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is in het handboek verwerkt.

Bij versiebeheer in het begin van het handboek, op pagina 16, zie je welke wijzigingen de Belastingdienst heeft doorgevoerd in het Handboek Loonheffingen 2023 ten opzichte van het Handboek Loonheffingen 2022.

Nieuwe versie Kennisdocument Wtl

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. In deze wet zijn drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd om
mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.

De nieuwste versie van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) staat op de website van de Rijksoverheid. Dit zijn de wijzigingen vanaf 1 januari 2023:

  • De bedragen en jaartallen van het LIV zijn geactualiseerd.
  • Er zijn 3 vragen toegevoegd over recente wijzigingen in het LIV.

Download het Kennisdocument Wtl.

Webinar over bedrijfseconomisch ontslag

Hoewel er krapte is op de arbeidsmarkt vallen er in sommige sectoren toch ontslagen. De keuze om medewerkers te ontslaan is vaak moeilijk en waarschijnlijk geen dagelijkse kost.

UWV organiseert een webinar over bedrijfseconomisch ontslag. Dit vindt plaats op vrijdag 17 februari. Tijdens dit webinar hoor je wat er bij een bedrijfseconomisch ontslag komt kijken. UWV legt stap voor stap uit waar je bij ontslag om bedrijfseconomische redenen aan moet denken. Bijvoorbeeld als je een ontslagvergunning aanvraagt.

Daarnaast is er aandacht voor vragen zoals:

  • Mag de werknemer zich ziek melden tijdens de ontslagprocedure?
  • Is de werknemer na de beslissing van UWV direct uit dienst?
  • Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Aanmelden en terugkijken
Je kunt het webinar bekijken op vrijdag 17 februari van 14.00 uur tot 14.45 uur. Aanmelden is gratis.

Maak je salarisadministratie eenvoudiger met deze 7 tips

Digitalisering en automatisering speelt een steeds grotere rol in de wereld. Ook in die van salarisadministratie! En dat is alles behalve vervelend, want met moderne software voor de salarisadministratie ben je er als ondernemer minder tijd aan kwijt, en kun je je sneller weer richten op je core business. Want laten we eerlijk zijn: de salarisadministratie is typisch zoiets waar je als mkb’er nu niet bepaald voor warmloopt. Tegelijkertijd begrijp je dat het moet gebeuren, dus zoek je naar manieren waarop het goed en snel afgehandeld wordt.

Steeds meer mkb’ers maken gebruik van moderne software in de cloud, Nmbrs is daar een bekend voorbeeld van. In deze whitepaper delen we een aantal handige tips over deze software, zodat je minder tijd kwijt bent aan het afhandelen van de
salarisadministratie en er zo min mogelijk gedoe van hebt. Jouw salarisadministratie hoeft niet langer een zorgenkindje te zijn, maar gewoon een simpele klus die je weinig tijd kost

Overzicht WAZO-regelingen rondom geboorte kind

Zoals een zwangere vrouw recht heeft op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, heeft haar partner ook recht op vrije dagen na de geboorte van hun baby. Dit noem je geboorteverlof voor partners of partnerverlof (voorheen vaderschapsverlof). Wat houdt dit verlof in? En hoelang kan de partner verlof krijgen?

De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt de soms lastig uit elkaar te houden verlofvormen. Daarom hebben wij deze regelingen voor je op een rijtje gezet in een handig overzicht. Download het overzicht hier.

Deelnemen aan het fietsplan, hoe werkt dat precies?

Een fietsplan wordt door veel werkgevers ingevoerd om medewerkers te stimuleren om naar het werk te fietsen. Niet alleen is het gezond maar het is ook een duurzame manier om naar het werk te reizen. Een fietsplan kan ook een onderdeel zijn van een HR vitaliteits- en duurzaamheidsbeleid.

Door de populariteit van de elektrische fiets, is een fiets van de zaak een secundaire voorwaarde die steeds meer door werkgevers wordt gebruikt. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen een fietsplan:

1. Leasefiets / fiets van de zaak
2. Cafetariaregeling (werkkostenregeling)
3. Renteloze lening.

In deze whitepaper lichten we bovenstaande mogelijkheden toe.

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen 2023 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In deze 2e uitgave zijn 6 nieuwe onderwerpen toegevoegd en een aantal onderwerpen aangepast.

Gewijzigde onderwerpen
4.Verlaging van de lage Aof-premie.
De voorgenomen premieverlaging is niet doorgegaan.
5. Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV).
De genoemde wijzigingen voor 2023 gaan niet door.
10.1 In de tweede bullet is de ‘datum’ gewijzigd in ‘ingangsdatum’.
10.2 Ter verduidelijking heeft de Belastingdienst vermeld dat voor het overgangsrecht geldt dat een vergoeding op grond van de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 ook daadwerkelijk in dat loontijdvak moet zijn genoten.
11.2 Hernummerd: Herstellen van toegepast anoniementarief.
16.3 Gewijzigde rubriek: Code reden einde arbeidsverhouding.
Bij code 1, 3, 4, 20 en 21 heeft de Belastingdienst toegevoegd dat bij een fictieve dienstbetrekking zoals opting-in voor ‘werkgever’ kunt lezen ‘opdrachtgever’. En dat je voor ‘werknemer’ kan lezen ‘opdrachtnemer’.

Toegevoegde onderwerpen
11.1 Ontbreken van een bsn.
16.6 Wijzigingen in cao-codes.
17 Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten.
18 Beschikking/mededeling ‘Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’
– ander percentage voor WSW-werknemers in sector 64 en 66
– middelgrote werkgever
– premie mogelijk onjuist bij een ‘no-riskpolis’
19 Melding apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders.
20 Oekraïense werknemers.

Je kunt de nieuwe uitgave hier downloaden.

Normbedragen 2023 bekendgemaakt

De Belastingdienst heeft de normbedragen bekendgemaakt die in 2023 gelden voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten.

Maaltijden
Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie, geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,35 in 2022 naar € 3,55 per maaltijd in 2023. Het normbedrag verminderd met een eventuele bijdrage is loon voor jouw werknemer. Je kunt er echter ook voor kiezen om dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Thuiswerken
Vanaf dit jaar (2022) kun je voor de extra kosten die verbonden zijn aan thuiswerken, onder voorwaarden, een onbelaste vergoeding geven aan een werknemer. Deze thuiswerkvergoeding bedraagt in 2022 € 2,- per dag. In 2023 stijgt dit bedrag naar € 2,15.

Reiskosten
Voor de zakelijke reiskilometers (waaronder woon-werkkilometers) die de werknemer maakt met een eigen vervoermiddel kun je sinds 2006 een onbelaste vergoeding geven van € 0,19 per kilometer. Al eerder was bekend dat deze onbelaste vergoeding in 2023 stijgt naar € 0,21 per kilometer.

PAWW-premie naar 0,15 procent in 2023

Het bestuur van de Stichting PAWW (SPAWW) heeft de premie voor 2023 vastgesteld op 0,15%. Door de gezonde financiële positie van het fonds en de aanhoudende lage werkloosheid is de premie voor volgend jaar verlaagd van 0,20% naar 0,15%. Vooral de ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen zijn van invloed op de verlaagde deelnemersbijdrage voor het jaar 2023.