4,9/5 sterren van 150+ reviews op Google

Hoofdlijnenakkoord; de gevolgen voor de salarisadministratie

PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 15 mei 2024 een hoofdlijnenakkoord gesloten. Hierin staat onder meer dat in het kader van het vergroten van de bestaanszekerheid en stimuleren van koopkracht, werken meer moet lonen. De partijen willen dit onder meer bereiken door de volgende maatregelen:

  • Meer zekerheid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. De wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) wordt voortgezet.
  • Lastenverlichting vanaf 2025, gericht op de hardwerkende Nederlanders, jong en oud, zoals de middeninkomens. Bijvoorbeeld door een derde belastingschijf in de loon- en inkomstenbelasting toe te voegen.
  • Stapsgewijze verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer loont. Wat dit precies inhoudt wordt niet verduidelijkt. Ook wordt er wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel.
  • Compensatie voor werkgevers via de premie voor de Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds). Dit is vanwege de verlaging van het eigen risico, waardoor onder meer de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW automatisch zal stijgen.

Meer geld door niet doorgaan extra verhoging minimumloon
De formerende partijen willen de middelen die vrijkomen door het niet doorgaan van de extra verhoging van 1,2% per 1 juli 2024 van het wettelijke minimumloon gebruiken als dekking voor enkele voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord.

Strengere eisen voor kennismigranten
De rechtse coalitie heeft ook plannen voor arbeidsmigratie. Zo willen de partijen onder meer nog bekijken of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling worden versoberd. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer nog in met versobering de 30%-regeling. Een ander plan is om de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling aan te scherpen en te verhogen.

Structurele lastenverzwaring
Verhogen AWF-premie hoog (flex- en vaste contracten) met 0,1%. De AWF-premie voor zowel vaste als flexibele contracten wordt per 2026 met 0,1%-punt verhoogd. Dit levert 245 miljoen euro aan extra inkomsten op.

Hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB | Publicatie | Kabinetsformatie (kabinetsformatie2023.nl)

Handboek Loonheffingen 2024 gepubliceerd

Het Handboek Loonheffingen 2023, versie februari 2023 is te downloaden op de website van de Belastingdienst. De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is in het handboek verwerkt.

Bij versiebeheer in het begin van het handboek, op pagina 16, zie je welke wijzigingen de Belastingdienst heeft doorgevoerd in het Handboek Loonheffingen 2023 ten opzichte van het Handboek Loonheffingen 2022.

Minimumuurloon per 1 juli 2024 met ruim 3 procent verhoogd

Sinds 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. De invoering van het minimumuurloon betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week).

Bruto minimumuurloon per 1 juli 2024
Het bruto wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 is vastgesteld op € 13,68 per uur. In totaal neemt het bruto minimumuurloon voor personen van 21 jaar en ouder toe met 3,09 procent ten opzichte van het bedrag dat geldt op 1 januari 2024 (€ 13,27). Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand (per 1 januari 2024: € 2.069,40 per maand).

Minimumuurloon werknemers jonger dan 21 jaar
20 jaar = € 10,94
19 jaar  = € 8,21
18 jaar = 6,84
17 jaar = € 5,40
16 jaar = € 4,72
15 jaar = € 4,10

Bekijk hier de Ministeriële regeling indexatie wettelijk minimumloon en bekendmaking wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024.

Optimale digitale administratie voor horeca-ondernemers

Als horeca-ondernemer heb je vaak te maken met veel flexibele werknemers en oproepkrachten. Dat zorgt ervoor dat het je behoorlijk wat tijd en energie kost om je administratie soepeltjes te laten draaien en dat er op dat gebied waarschijnlijk vaker fouten gemaakt worden dan je zou willen. In dit artikel lees je hoe je met de juiste software en slimme koppelingen tijd, geld en energie bespaart bij het aannemen van personeel en het bijhouden van je administratie.

Laat je personeel zelf gegevens aanleveren
Bij het aannemen van personeel komt een hoop papierwerk kijken. Je hebt natuurlijk allerlei NAW-gegevens nodig, een kopie van een identiteitsbewijs, info over de bankrekening en een formulier om de loonheffingskorting te regelen. Doe je dit allemaal nog offline, dan geeft je dat een hoop gedoe. Papieren raken kwijt, het voldoet allemaal niet echt aan de privacywetgeving en niet elke werknemer is even snel en grondig met het aanleveren van de gegevens.

Met een slimme digitale oplossing als Salariszaken voor horeca-ondernemers wordt dit een stuk gemakkelijker. Je maakt eenvoudig een account aan voor een nieuwe werknemer en deelt het ‘Eerste werkdagformulier’.  Daarna is je werknemer aan zet om alle gevraagde informatie te verzamelen, en hoef jij als ondernemer alleen nog maar te checken en bevestigen. Dankzij alle interne checks in het systeem worden er bovendien geen fouten meer gemaakt of dingen vergeten. En het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Dat gaat ook bijna vanzelf! Je hoeft na het aanleveren van de gegevens alleen het salaris en de uren toe te voegen en klaar ben je. Vervolgens kun je de overeenkomst digitaal ter ondertekening aanbieden via de medewerkerlogin. Na het ondertekenen wordt de arbeidsovereenkomst automatisch toegevoegd aan het digitale dossier.

Wist je trouwens dat je op de website van de Koninklijke Horeca Nederland allerlei handige modelarbeidsovereenkomsten kunt vinden? Die kun je eenvoudig gebruiken in ons systeem: je hoeft alleen een paar tags toe te voegen en het meeste wordt automatisch ingevuld.

Gekoppelde planning maakt je leven makkelijker
In de horeca is een strakke planning natuurlijk ontzettend belangrijk. Dankzij slimme koppelingen tussen Salariszaken en planningstools, hoef je nooit meer te puzzelen met roosters en gewerkte uren. Je maakt eenvoudig online een planning met alle benodigde gegevens van je personeel, die je voor een groot deel al uit ons systeem kunt halen. Urenbriefjes zijn ook verleden tijd, je medewerkers kunnen zelf hun uren online registreren. Ook verlof en beschikbaarheid worden eenvoudig online doorgegeven. De gewerkte uren komen dankzij de koppeling automatisch in ons systeem terecht, dus je hoeft niet handmatig van alles over te gaan nemen. En het verlonen van je personeel kost ook nauwelijks moeite!

Soepele boekhouding maakt het af
Gegevens vanuit zowel Salariszaken als de meeste digitale planningtools kunnen natuurlijk ook gekoppeld worden met een scala aan boekhoudsystemen. De loonjournaalpost wordt dan bijvoorbeeld automatisch overgezet, zodat je tijd bespaart en altijd een actueel resultaatoverzicht hebt.

De voordelen van digitaal voor horeca-ondernemers
Je hebt kunnen lezen dat er een aantal simpele oplossingen zijn om jouw leven als horeca-ondernemer makkelijker te maken. Heb je een zaak met zo’n 30 tot 100 man personeel, dan bespaar je al snel een dag per maand aan werk dat je aan personeelszaken moet besteden.

En los van de grootte van je onderneming, zullen je werknemers dankbaar zijn dat je kiest voor een digitale oplossing. Want laten we eerlijk zijn: niemand zit toch nog te wachten op al dat offline gedoe met kopietjes, bonnetjes en papierwerk?

Klantverhaal Loft 88
Loft88 is een horecaonderneming die op dit moment bestaat uit 2 actieve vestigingen. In de zomer zijn er zo’n 80 tot 100 mensen in dienst, wat natuurlijk betekent dat de salarisadministratie een grote klus is als je het handmatig uitvoert. Maar dankzij Salariszaken hoeft Bas van Niel Schuren dit niet te doen, en is er een hoop tijdwinst geboekt door veel zaken te automatiseren. Lees hier het hele verhaal.

Wil je meer weten over Salariszaken of een van de koppelingen die je nodig hebt? Neem dan contact op, dan krijg je razendsnel antwoord.

Extra verhoging minimumloon gaat toch niet door: Eerste Kamer tegen

Vorige maand stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog in met de verhoging van 1,2 procent, maar een meerderheid van de Eerste Kamer ziet de verhoging niet zitten.

“Na lang wikken en wegen hebben we besloten tegen deze verhoging te stemmen”, vertelde BBB-senator Eugene Heijnen aan de NOS. “De verhoging van het minimumloon is de laatste jaren al fors geweest. En per 1 juli komt er nog eens drie procent bij. Bovendien betekent het een verhoging van de werkgeverslasten.” De extra verhoging van het minimumloon had niet alleen bedrijven en andere werkgevers meer geld gekost. Ook de overheid was duurder uit geweest omdat de uitkeringen en de AOW meestijgen. Van de 857 miljoen euro per jaar zou 517 miljoen naar de verhoging van de AOW gaan.

Ook dat is voor BBB een reden om tegen te stemmen, zegt Heijnen. “Dat geld komt bij mensen terecht die het misschien wel goed kunnen gebruiken, maar niet tot de doelgroep behoren. Zoals AOW’ers met een aanvullend pensioen. Dat is 80 procent van de mensen met AOW.”

Whitepaper: in 10 stappen jouw salarisadministratie automatiseren

De wereld van het boekhouden en de financiële administratie wordt aangewakkerd door digitalisering, standaardisatie en automatisering. Organisaties die deze kansen niet benutten, missen de boot en zullen de kern van waar ze voor staan uit het oog verliezen. Administratie kantoren en boekhouders, hoe groot of klein ze ook zijn, kunnen het meeste halen uit deze ontwikkelingen. Maar helaas hebben ze ook het meeste te verliezen als ze niks doen.

Sinds 2014 hebben wij ruim 200 administratie- en accountantskantoren mogen helpen bij het inrichten en automatiseren van Nmbrs®. Door onze ervaringen te delen, willen wij bedrijven graag helpen bij het optimaal benutten van het systeem. In deze whitepaper vind je een aantal praktische tips. Door deze praktische tips te implementeren in jouw dagelijkse werkzaamheden, hou je meer tijd over voor de zaken die er echt toe doen. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige en foutloze salarisoutput.

Meer weten over onze dienstverlening? Bekijk deze pagina voor administratie- en accountantskantoren.

Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Een veelgehoord misverstand is dat een officiële feestdag voor werknemers automatisch een wettelijk bepaalde vrije dag betekent. Er is namelijk geen wet waarin is vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn. Dit kan ook niet omdat het in sommige sectoren – zoals bijvoorbeeld de zorg – onvermijdelijk kan zijn op een feestdag te werken.

Controleer cao en/of arbeidsovereenkomst
De hoofdregel is dat Goede Vrijdag geen recht geeft op een vrije dag, tenzij in de cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement andere afspraken staan. Staat het in de cao of arbeidsovereenkomst dat werknemers vrij zijn op Goede Vrijdag, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Of er toeslagen of andere regelingen gelden voor het werken op feestdagen, staat ook in de cao of arbeidsovereenkomst en verschilt mogelijk per feestdag.

Geldt er voor een organisatie geen cao of staat er in de cao niets over het vrij geven op Goede Vrijdag of andere feestdagen, dan heeft de werkgever op dit vlak in principe geen verplichtingen tegenover werknemers (op voorwaarde dat er niets anders is afgesproken). Wel kan een werknemer op Goede Vrijdag zelf een vakantiedag opnemen. Ook kunnen werkgevers Goede Vrijdag als verplichte vrije dag aanwijzen. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook vaak op de vrijdag na Hemelvaart. Voor alle werknemers die normaal gesproken op deze vrijdag zouden werken, wordt dan verplicht één dag van het vakantiesaldo afgeboekt.

Geldt voor Goede Vrijdag hetzelfde als voor paasmaandag?
In tegenstelling tot Goede Vrijdag is tweede paasdag, die op een maandag valt, voor de meeste werknemers wél een vrije dag. Dat betekent dat bijvoorbeeld overheidsinstanties vrijdag veelal wel geopend zijn, maar maandag niet. In de meeste gevallen hoeven werknemers voor paasmaandag dus geen vrije dag op te nemen, omdat ze dan automatisch al vrij zijn. Ook dat is weer terug te vinden in de cao of arbeidsovereenkomst en kan per sector verschillen.

Wet verhoging minimumloon aangenomen door Tweede Kamer

Begin 2024 heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% te verhogen. De Tweede Kamer heeft op 19 maart 2024 dit wetsvoorstel aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

De stijging staat los van een nog nader vast te stellen indexatie per 1 juli. Aangezien het nog niet bekend is hoeveel die indexatie zal zijn, is het nog niet duidelijk wat het minimumuurloon precies gaat worden. Indexatie van het minimumloon wil zeggen dat het aangepast wordt aan de economische omstandigheden, waaronder de inflatie.

UWV heeft 15 april uitsluitsel nodig over de hoogte van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024. De reden hiervan is de tijd die nodig is om de bedragen, die per 1 juli 2024 zullen gelden, correct in te regelen in de systemen. Dit zodat UWV per 1 juli uitkeringen met de juiste hoogte kan uitkeren.

 

 

Eigenrisicodragerschap per 1 juli uiterlijk 31 maart aanvragen

Werkgevers kunnen twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Werkgevers die vanaf 1 juli 2024 eigenrisicodrager willen worden, moeten uiterlijk 31 maart 2024 een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Dit geldt voor alle werkgevers, die eigenrisicodrager kunnen worden voor zowel de WGA-premie als de ZW-premie.

Eigenrisicodrager worden houdt in dat de werkgever ervoor kiest om zelf verantwoordelijk te blijven voor (voormalige) werknemers waarvoor de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte niet meer van kracht is. Hierbij neemt de werkgever grotendeels de rol van het UWV over. Deze keuze wordt meestal gemaakt om controle over het ziekteverzuim te behouden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van deze werknemers.

Het aanvragen van het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet biedt werkgevers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen van zieke werknemers. Dit betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de Ziektewetuitkeringen aan werknemers die ziek uit dienst gaan. Eigenrisicodragerschap voor de WGA houdt in dat een werkgever verantwoordelijk wordt voor WGA-uitkeringen aan werknemers die na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard. Hierbij draagt de werkgever zowel de kosten als de re-integratie-inspanningen, in plaats van het UWV.

Maak je salarisadministratie eenvoudiger met deze 7 tips

Digitalisering en automatisering speelt een steeds grotere rol in de wereld. Ook in die van salarisadministratie! En dat is alles behalve vervelend, want met moderne software voor de salarisadministratie ben je er als ondernemer minder tijd aan kwijt, en kun je je sneller weer richten op je core business. Want laten we eerlijk zijn: de salarisadministratie is typisch zoiets waar je als mkb’er nu niet bepaald voor warmloopt. Tegelijkertijd begrijp je dat het moet gebeuren, dus zoek je naar manieren waarop het goed en snel afgehandeld wordt.

Steeds meer mkb’ers maken gebruik van moderne software in de cloud, Nmbrs is daar een bekend voorbeeld van. In deze whitepaper delen we een aantal handige tips over deze software, zodat je minder tijd kwijt bent aan het afhandelen van de
salarisadministratie en er zo min mogelijk gedoe van hebt. Jouw salarisadministratie hoeft niet langer een zorgenkindje te zijn, maar gewoon een simpele klus die je weinig tijd kost

Overzicht WAZO-regelingen rondom geboorte kind

Zoals een zwangere vrouw recht heeft op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, heeft haar partner ook recht op vrije dagen na de geboorte van hun baby. Dit noem je geboorteverlof voor partners of partnerverlof (voorheen vaderschapsverlof). Wat houdt dit verlof in? En hoelang kan de partner verlof krijgen?

De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt de soms lastig uit elkaar te houden verlofvormen. Daarom hebben wij deze regelingen voor je op een rijtje gezet in een handig overzicht. Download het overzicht hier.